Tanımlar > Fırsatlar > Fırsat Türleri seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan fırsat türleri tanımlanır.

Yeni bir fırsat türü tanımlamak için Fırsat Türleri ekranındaki Yeni Fırsat Türü seçeneğine tıklanır.Açılan Fırsat Türü ekranında türün ismi Tanım alanına girilir.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan fırsat türleri, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Bir fırsatın türü, fırsat kartının Tür alanında seçilir.