Tanımlar > Fırsatlar > Fırsat Aşamaları seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan fırsat aşamaları tanımlanır.

Yeni bir fırsat aşaması tanımlamak için Fırsat Aşamaları ekranındaki Yeni Fırsat Aşaması seçeneğine tıklanır.Açılan Fırsat Aşaması ekranında, aşamanın kriterleri belirlenir.

SıraAşamanın süreç bazındaki sırasıdır.
KodAşamanın kodu girilir.
TanımAşamaya verilen isim yazılır.
Tamamlanma Yüzdesiİlgili aşamada fırsatla ilgili sürecin yüzde kaçının tamamlandığına ilişkin bir değer girilir.
AktifAktif işaret kutucuğu seçili olmayan fırsat aşamaları, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.
Genel Durum Aşamanın hangi durum için geçerli olduğu belirlenir.
Kriter

Aşamanın hangi kriterler doğrultusunda geleceği bu bölümde belirlenir. Kriter bölümündeki Bağlantı tuşuna tıklayarak açılan Fırsat Aşama Kriteri ekranında tanımlı fırsat aşama kriterlerinden seçim yapılır veya Ekle seçeneğine tıklayarak yeni bir aşama kriteri tanımlanır.

Her aşama için kriter belirleme zorunluluğu yoktur. Özellikle de tanımlanan aşamanın fırsat ekranında her şekilde gösterilmesi isteniyorsa, kriter tanımlanmamalıdır. Tanımlı aktif aşamalar, fırsat kartının Aşama alanında listelenir.