Tanımlar > Fırsatlar > Fırsat Kaynakları seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan fırsat kaynakları tanımlanır. Fırsat kaynağı, fırsatın hangi kaynak vasıtasıyla oluştuğunu belirtir.

Yeni bir fırsat kaynağı tanımlamak için Fırsat Kaynakları ekranındaki Yeni Fırsat Kaynağı seçeneğine tıklanır.Açılan Fırsat Kaynağı ekranında kaynağın adı Tanım alanına girilir.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan fırsat kaynakları, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Bir fırsatın hangi kaynak vasıtasıyla oluşturulduğu, fırsat kartının Kaynak alanına belirlenir.