Tanımlar > Firmalar > Referans Kaynakları seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan referans kaynağı seçenekleri tanımlanır.

Yeni bir referans kaynağı tanımlamak için Referans Kaynakları ekranındaki Yeni Referans Kaynağı  seçeneğine tıklanır.Açılan Referans Kaynağı ekranında Referans Kaynağı Adı girilir. 

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan referans kaynakları, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Bir firmanın referans kaynağı, firma kartının Referans Kaynağı alanında belirlenir.