Tanımlar > Firmalar > Alt Sektörler seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan alt sektör tanımları kaydedilir.

Yeni bir alt sektör tanımlamak için Alt Sektörler ekranındaki Yeni Alt Sektör seçeneğine tıklanır.Açılan Alt Sektör ekranında Alt Sektör Adı girilir ve bu alt sektörün hangi Ana Sektöre bağlı olduğu seçilir. Ana Sektör alanında listelenen kullanıcı tanımlı seçenekler, Tanımlar > Firmalar > Sektörler seçeneği ile tanımlanır.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan alt sektör tanımları, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Müşterinin, yani firmanın hangi alt sektörde faaliyet gösterdiği Firma kartının Alt Sektör alanında belirtilir.