Logo uygulamalarında, malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçilerin belirlenecek kriterlere göre değerlendirilmesi de mümkündür. Bunun için uygulanacak kriterler tanımlanır ve değerleri girilerek tedarikçilerin değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanır.

Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Tanımları ile belirlenir. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni kriter tanımlamak ve var olan kriterler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Alan

Açıklama

Ekle

Yeni kriter tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Değerlendirme kriter bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Sil

Kriter tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Kriter bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kriter bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Kriter bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kriter tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Kayıt bilgileri penceresinde Bilgiler seçeneği ile kayıt tarihçesine ulaşmak ve kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları incelemek mümkündür.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı kriter sayısını görüntüler.

Güncelle

Tedarikçi değerlendirme kriterleri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Kriter Bilgileri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Listesi'nde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Değerlendirme kriteri için birden fazla alt kriter tanımlanabilir. Bunların değerleri de tanım yapılırken belirlenir. Programda öndeğer olarak; Fiyat Performansı; Kalite Performansı ve Teslimat Performansı kriterleri ile bunlara ait alt kriterler tanımlıdır.

Öndeğer olarak tanımlı bu kriterler silinemez ve değişiklik yapılamaz. Ancak kriterlere bağlı alt kriter bilgilerinde ve puan atama işlemlerinde değişiklik yapılabilir. 

Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir: 

Kod: Değerlendirme kriteri kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklaması: Kriter tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kodu: Kriter tanımı için kullanılacak ikinci kodlama alanıdır. Kriter tanımlarını firmaya özel kriterlere göre gruplamakta kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılır.

Yetki Kodu: Değerlendirme kriteri yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak ve kullanım hatalarının önüne geçmek için kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. 
Tedarikçi değerlendirme kriteri tanım penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda, kriter tanımı altında toplanan alt kriter ve bunların değerleri kaydedilir.

Alt Kriter Kodu: Tedarikçinin değerlendirilmesinde kullanılacak alt kriter kodudur.

Alt Kriter Açıklaması: Tanımlanan alt kriterin adı ya da açıklamasıdır.

Değer Formülü: Kullanıcı tarafından girilen kriterlere formül tanımlamak için kullanılan alandır. Açılan pencerede "_SQLINFO(,,)" fonksiyonu ile tanımlanan formül doğrultusunda koşul belirlenir ve cari hesap için, kullanıcı tarafından girilen kriterler ve puanlar doğrultusunda tedarikçi değerlendirme işlemi çalıştırılarak puan hesaplaması yapılır. 
Değerlendirmede kullanılacak bu kriterlere ait değerler, tanım penceresinde Değerler Başlığı altında toplanan alanlardan kaydedilir.

Değer Kodu: Kriter değeri kodudur.

Değer Tipi: Kriter değer tipini belirtir. Değer Tipi alanı; Sayı, Gün, Hafta ve Ay değer tiplerini içerir.

Değerlendirme kriteri için geçerli olacak tip seçilir. 

Puan: Alt kriter değeri puanını belirtir. Puan atama işlemi ile, kriter değeri için puanlama yapılır. Sistemde öndeğer olarak tanımlı Teslimat, Fiyat ve Kalite Performansı kriterlerinin alt kriterleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

 Teslimat Performansı

Alt Kriter


Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Zamanı


Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Miktarı


Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Puanı


Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Zamanı


Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Miktarı


Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Puanı

Kalite Performansı

İadesizlik Performansı Maksimum İade Oranı


İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%)


İadesizlik Performansı Maksimum İade Miktarı

Fiyat Performansı

Fiyatta Standart Sapma Oranı