Firmaların tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçimlerini yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir. 

Malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçi performansları değerlendirilerek satınalma işlemlerinde otomasyon sağlanır. 

Tedarikçi Performans Değerlendirme özelliği ile:

  • Tedarikçi değerlendirmesini belirli kriterlere göre yapılmasını sağlayan kriterler ve alt kriterler değerlendirilir.
  • Değerlendirme işleminde birden fazla kriter kullanıma olanak sağlayan kriter setleri değerlendirilir.
  • Tedarikçi firmalardan ürün ve hizmet alımı başladıktan sonra, tedarikçinin performans değerlendirme işlemleri kaydedilir.

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde; Zaman, Fiyat, Miktar, Kalite ve Satınalma Biçimleri başlıca kriterlerdir.

Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter ile belirlenir. Değerlendirme kriteri birden fazla alt kriter içerebilir. Değerlendirmede kullanılacak bu kriterler; Sayı, Gün, Hafta ve Ay tipinde olabilir.

Kullanıcıya öndeğer olarak aşağıdakileri tanımlayabilir:

  • Teslimat Performansı (teslimat performansı maksimum ve ortalama gecikme zamanı, miktarı ve puanı tanımlayabilir.
  • Kalite Performansı (İadesizlik performansı maksimum oran ve miktarı ile ortalama iade oranı) tanımlayabilir.
  • Fiyat Performansı (fiyatta standart sapma oranı) kriterleri ile bunlara ait alt kriterler sunulmaktadır. Kullanıcı istediği sayıda kriter tanımlayabilir.

 Sistemde tanımlı kriterler için Puan atama işlemi ile, değerlendirme otomatik yapılmaktadır.

 Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri

 Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri altında toplanır ve değerlendirme işlemlerinde kullanılır.

 Tedarikçi Değerlendirmeleri

 Tedarikçi değerlendirmeleri belirlenen kriterlere göre toplu olarak yapılır ve satınalma sürecinin sağlıklı işlemesi sağlanır.