Amaç

Kullanıcı detay ekranı içerisinde 'Kullanıcı-Fiyat Erişim Hakları', 'Kullanıcı Erişim Hakları', 'Aksiyon Yetkilendirme' sekme desteği ve kullanıcı liste ekranından kullanıcı kayıtların çoğaltılmasında kolaylık sağlanması

Bilgilendirme

Kullanıcı kopyalama işlemi sadece "Admin Rolü" olan kullanıcı yapabilir.

Kullanıcı Kayıtlarının Çoğaltılması

Kullanıcı Kayıtların Çoğaltılması

Kullanım

Kullanıcılar listesi üzerinden kullanıcı seçimi yapılır. Seçilen kullanıcı "İşlemler > Çoğalt" işlemi ile çoğaltılır.

 Kullanıcı Seçimi

Bilgilendirme

Kullanıcılar liste ekranında seçili kullanıcı çoğaltırken, kullanıcı roller sekmesi üzerinden çoğaltılması önerilir.

Çoğaltma işlemi sırasında aşağıdaki sekmeler kopyalanır.
("Roller", Satış temsilcileri, Departmanlar, Entegrasyon Setleri, Entegrasyon setleri bakiye kontrol ayarları , "Kullanıcı-Fiyat Erişim Hakları", "Kullanıcı Erişim Hakları" ve "Aksiyon Yetkilendirme" sekmeleri de kopyalanır.

 Çoğaltılan Kullanıcı

Görevler, Etkinlikler, Notlar sekmeleri içerikleri kopyalanmaz.

E-posta bilgisi , Kullanıcı adı - Ad - Soyad - IDMActive - IDMUserName içerikleri kopyalanmaz boş bırakılır.

Kullanıcı - Fiyat Erişim Hakları

Kullanıcı - Fiyat Erişim Hakları

Kullanım

Tanımlar > Ürünler > Kullanıcı-Fiyat Erişim Hakları" menüsü altında ilgili kullanıcı için verilen "Tekliflerde Kullanabilir" yetkinin,

 • "Tanımlar > Güvenlik > Kullanıcılar" altındaki ilgili kullanıcı detay ekranı alt kısmındaki yeni bir sekmede gösteriminin sağlanması

Bilgilendirme

Administrator rolüne sahip olmayan kullanıcılarda Kullanıcı - Fiyat Erişim Hakları sekmesi görülmez.

 Ürünler ve Kullanıcılar Ekran Görüntüsü

Tanımlar > Ürünler > Kullanıcı- Fiyat Erişimi

Tanımlar > Güvenlik > Kullanıcılar

 • Kullanıcı detay ekranı içinde ilgili kullanıcı için verilmiş fiyat erişim hakları "Kullanıcı-Fiyat Erişim Hakları" sekmesi altında gösterilir.
 • Bu sekmeyi admin kullanıcı görüntüler. Sekme admin olmayan kullanıcılara gösterilmez.

Kullanıcı - fiyat erişim hakları sekmesi altında dört adet buton görüntülenir.

 Kullanıcı - Fiyat Erişim Hakları Butonları

  Seçili Fiyat Türlerini İzin Ver: Tekliflerde kullanılır seçeneğinin işaretlemesini sağlar.

 Tüm Satırları Seç: Kullanıcı - fiyat erişim hakları tabı altında seçili durumda olmayan fiyat türü alanın seçimini sağlar.

 Seçili Fiyat Türlerini Engelle: Tekliflerde kullanılır seçeneğinin işaretini kaldırır.

Satır Seçimlerini Kaldır: Mevcut seçili satırın işaretini kaldırır.

Kullanıcı Erişim Hakları

Kullanıcı Erişim Hakları

Kullanım

 • "Tanımlar > Güvenlik > Kullanıcı Erişim Hakları" menüsü altında ilgili kullanıcı için verilen "İzinliyetkilendirmelerinin,
  • "Tanımlar > Güvenlik > Kullanıcılar" altındaki ilgili kullanıcı detay ekranı alt kısmındaki yeni bir sekmede gösteriminin sağlanması

Bilgilendirme

Administrator rolüne sahip olmayan kullanıcılarda Kullanıcı - Fiyat Erişim Hakları sekmesi görülmez.

 • Kullanıcı detay ekranı içinde ilgili kullanıcı için verilmiş haklar "Kullanıcı Erişim Hakları" sekmesi altında gösterilir.
 • Bu sekmeyi admin kullanıcı görüntüleyebilir. Sekme admin olmayan kullanıcılara gösterilmez.
 Kullanıcı Erişim Hakları

Tanımlar > Güvenlik > Kullanıcılar

 • Kopyalanan kullanıcıda verilmiş haklar varsa, listede haklar işaretlenmiş görüntülenir.
 • Liste üzerinden hak kaldırma - verme işlemi yapılabilir.

Kullanıcı erişim hakları sekmesi altında dört adet buton görüntülenir.

 Kullanıcı Erişim Hakları Butonları

  Seçili Erişim Haklarına İzin Ver: Satır üzerinde seçili erişim haklarına "izinli" işaretinin eklenmesini sağlar.

Satır Seçimlerini Kaldır: Mevcut seçili satırın işaretini kaldırır.

 Tüm Satırları Seç: Kullanıcı erişim hakların hepsini seçmeyi sağlar.

 Seçili Fiyat Türlerini Engelle: Satır üzerinde seçili erişim haklarına "izinli" işaretinin kaldırılmasını sağlar.

Kullanıcı Aksiyon Yetkilendirme

Kullanıcı Aksiyon Yetkilendirme

Kullanım

 • Kullanıcı detay ekranı içinde ilgili kullanıcı için verilmiş fiyat erişim hakları "Aksiyon Yetkilendirme" sekmesi altında gösterilir.
 • Bu sekmeyi admin kullanıcı görüntüleyebilir. Sekme admin olmayan kullanıcılara gösterilmez.
 Kullanıcı Aksiyon Yetkilendirme

Tanımlar > Güvenlik > Kullanıcılar

Admin Kullanıcı;

"Aksiyon Yetkilendirme" altından ilgili kullanıcıya yetki tanımı yapar. İlgili kullanıcı detay sayfasına gelir. Aksiyon Yetkilendirme sekmesine tıklar. Sekme altında verilmiş - verilebilecek yetkileri görüntüler.