Amaç

Formül sihirbazı üzerinden Rest çağrılarını yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede formdan çıkış yapmadan, değişkenlerin değer değiştiğinde olaylarında ya da buton değişkeni arkasında yazılan kodlarla Post, Get, Put ve Patch işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.


Tiger Rest

Tiger Rest aktivitesine gerek kalmadan, formül sihirbazı üzerinden entegrasyon işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. Kodlama içerisinde bağlantı kurulacak Tiger firmasının numarası belirtilmediyse eğer, firma bilgisi ayarlar servisindeki Logo Rest Servis Ayarlarından gelir.

Aşağıda Tiger'a satın alma siparişi aktaran bir post örneği paylaşılmıştır. Formda sipariş bilgileri girildikten sonra SiparişAktar butonuna basıldığında fiş Tiger'a aktarılmaktadır.


 Görsel

Aşağıdaki dosyayı indirerek uygulamaya aktarabilirsiniz. İçeri aktarma işleminin nasıl yapıldığına dair bilgi için Aktar bölümünü inceleyebilirsiniz.

Tiger Sipariş Oluşturma Süreci.nxm

Netsis Rest

Netsis Rest aktivitesine gerek kalmadan, formül sihirbazı üzerinden entegrasyon işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. Kodlama içerisinde bağlantı kurulacak Netsis firmasına ait şube kodu ve veritabanı adı belirtilmediyse eğer, bu bilgiler ayarlar servisindeki Netsis Rest Servis Ayarlarından gelir.

Aşağıda Netsis'te girilmiş banka fişlerini get eden bir örnek paylaşılmıştır. Formda  "Banka Fişlerini Aktar" butonuna basıldığında fiş bilgileri tabloya aktarılmaktadır.


 Görsel

Aşağıdaki dosyayı indirerek uygulamaya aktarabilirsiniz. İçeri aktarma işleminin nasıl yapıldığına dair bilgi için Aktar bölümünü inceleyebilirsiniz.

NetsisBankaHareketleriGet.nxm


Custom Rest

Logo entegrasyon aktiviteleri (JPlatform, Netsis ve Tiger) dışında kalan farklı uygulamalara formül sihirbazı üzerinden Rest çağrılarının yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu sayede formdan çıkış yapmadan, değişkenlerin değer değiştiğinde olaylarında ya da buton değişkeni arkasında yazılan kodlarla Post, Get, Put ve Patch işlemleri yapılabilir.

Aşağıda Flow Rest apileri üzerinden token alma, iş başlatma, iş silme, iş bilgilerini getirme gibi örnekleri içeren bir akış paylaşılmıştır.


 Görsel

Aşağıdaki dosyayı indirerek uygulamaya aktarabilirsiniz. İçeri aktarma işleminin nasıl yapıldığına dair bilgi için Aktar bölümünü inceleyebilirsiniz.

Flow Rest Examples.nxm