Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tanımlar modülünün Sözleşmeler menüsü altında yer alan menü seçenekleri, sözleşme kartlarında belirlenen tür ve durum seçeneklerini tanımlamak için kullanılır.

Info
titleSözleşme Öndeğerleri