Tanımlar > Sözleşmeler > Sözleşme Türleri seçeneği ile sözleşme kartlarında belirlenen tür seçenekleri tanımlanır.

Yeni bir sözleşme türü tanımlamak için Sözleşme Türleri ekranındaki Yeni Sözleşme Türü   seçeneğine tıklanır.Açılan Sözleşme Türü ekranında, türün adı Tanım alanına yazılır.

Aktif seçeneği işaretli olmayan sözleşme türleri, sözleşme kartlarının tür alanına seçenek olarak getirilmez.

Sözleşme türü, sözleşme kartının Sözleşme Türü alanında belirlenir.