Tanımlar > Sözleşmeler > Sözleşme Durumları seçeneği ile sözleşme kartlarında belirlenen durum seçenekleri tanımlanır.

Yeni bir sözleşme durumu tanımlamak için Sözleşme Durumları ekranındaki Yeni Sözleşme Durumu seçeneğine tıklanır.Açılan Sözleşme Durumu ekranında, sözleşme durumunun adı Tanım alanına yazılır.

Aktif seçeneği işaretli olmayan sözleşme durumları, sözleşme kartlarının durum alanına seçenek olarak getirilmez.

Sözleşme durumu, sözleşme kartının Durum alanında belirlenir.