Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tanımlar modülünün Kampanyalar menüsü altında yer alan menü seçenekleri, kampanya kartlarına ait bazı alanların kullanıcı tanımlı seçeneklerini kaydetmek ve uygulamanın genelinde kullanılan liste türlerini tanımlamak için kullanılır.

Info
titleKampanya Öndeğerleri