Tanımlar > Kampanyalar > Kampanya Türleri seçeneği ile Logo CRM'in kampanya kartlarında kullanılacak olan kampanya türleri tanımlanır.

Yeni bir kampanya türü tanımlamak için Kampanya Türleri ekranındaki Yeni Kampanya Türü  seçeneğine tıklanır.Açılan Kampanya Türü ekranında türün adı Tanım alanına yazılır.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan kampanya türleri, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Kampanyaların tür bilgisi, kampanya kartının Tür alanında belirlenir.