Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Birim setleri listesi menü seçenekleri ve işlevleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.şunlardır:

AlanAçıklama

Ekle

Yeni birim seti tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Birim seti tanımlarında değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Birim seti tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Birim seti bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Birim seti tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır

Toplu Çıkar

Seçilecek tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.

Çevrim Bilgileri

Seçilecek birim seti için çevrim bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Kullanıldığı Kartlar

Seçilen birim setinin kullanıldığı malzeme kartlarını listelemek için kullanılır.

Filtrele

Birim Setleri listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Tanım bilgilerinin kim tarafından ne zaman kaydedildiğini be güncelleştirildiğini izlemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Tanımlı birim setleri sayısını görüntülemek için kullanılır.

Güncelle

Birim bilgilerini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Kullanılan pencereyi programda tanımlı standart ölçüleri içinde görüntülemek için kullanılır.

...