Çevrim Bilgileri seçeneği ile birim setleri arası çevrim bilgileri kaydedilir. Birim setleri arasındaki çevrim bilgileri için önce çevrim bilgi tanımının kaydedileceği tanım daha sonra F9 menüsündeki Çevrim Bilgileri seçilir. Birim Seti Çevrim Bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Bölen: Çevrim bölen bilgisidir.

Birim Seti Kodu: Çevrim bilgilerinde esas alınacak birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve seçim yapılır. Kodu verilen birim seti tanımının açıklaması Açıklama alanına aktarılır.

Birim Seti Açıklaması: Çevrim bilgilerinde esas alınacak birim setinin açıklamasıdır. Bu alandan da birim setleri ve seçim yapılabilir.

Çarpan: Birim setleri arası çevrimde esas alınacak çarpan bilgisidir.

Birim Seti Kodu: Seçilen birim setinin kod bilgisidir.