Birim setlerinin kullanıldığı malzeme kartlarının görüntülendiği seçenektir. Kullanıldığı Kartlar penceresinde her birim setinde yer alan birimler ve kullanım yerleri listelenir.

Birim setleri, Kullanıldığı Kartlar penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

Tipi: Birim seti içinde yer alan birim tipini belirtir.

Malzeme/Hizmet Kodu: Birimin kullanıldığı malzeme ya da hizmet kartının kodudur.

Malzeme/Hizmet Açıklaması: Birimin kullanıldığı malzeme ya da hizmet kartının açıklamasıdır.