Birim seti tanımları ile, malzeme kartlarının işlem göreceği ana birim ve diğer birimler tanımlanır. Malzeme kartlarının sınıflarının birim atamaları birim setlerine göre yapılır. Her malzeme için bir birim seti kullanabilir. Her bir tür için girilen birimlerden ilki ana birim olarak belirlenir ve listede koyu renkli olarak görüntülenir. Aynı türdeki diğer birimlerin bu ana birime çevrim katsayılarının girilmesi zorunludur.

Birim setleri listesinde, firma eklenirken oluşturulan "05" kodlu ve "Öndeğer Birim Seti" açıklamalı birim seti öndeğer olarak yer alır. Program tarafından oluşturulan birim seti üzerinde istenen değişiklik yapılabilir.

Birim setleri arası çevrim bilgileri katsayıları birim setleri listesinde Çevrim Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Çevrim Bilgileri penceresinden bölen ve çarpan bilgileri ile çevrim bilgilerinin geçerli olacağı birim seti bilgileri kaydedilir.

Malzeme için geçerli olacak birim seti malzeme kartlarında Birim Setleri seçeneği ile belirlenir. Tanımlı birim setinin kullanıldığı malzeme ve malzeme sınıfları Kullanıldığı Kartlar seçeneği ile listelenir.

Birim setleri listesi menü seçenekleri ve işlevleri şunlardır:

AlanAçıklama

Ekle

Yeni birim seti tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Birim seti tanımlarında değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Birim seti tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Birim seti bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Birim seti tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır

Toplu Çıkar

Seçilecek tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.

Çevrim Bilgileri

Seçilecek birim seti için çevrim bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Kullanıldığı Kartlar

Seçilen birim setinin kullanıldığı malzeme kartlarını listelemek için kullanılır.

Filtrele

Birim Setleri listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Tanım bilgilerinin kim tarafından ne zaman kaydedildiğini be güncelleştirildiğini izlemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Tanımlı birim setleri sayısını görüntülemek için kullanılır.

Güncelle

Birim bilgilerini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Kullanılan pencereyi programda tanımlı standart ölçüleri içinde görüntülemek için kullanılır.