Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel

Amaç

Kullanıcı detay ekranı içerisinde 'Kullanıcı-Fiyat Erişim Hakları', 'Kullanıcı Erişim Hakları', 'Aksiyon Yetkilendirme' sekme desteği ve kullanıcı liste ekranından kullanıcı kayıtların çoğaltılmasında kolaylık sağlanması

Tip
titleBilgilendirme

Kullanıcı kopyalama işlemi sadece "Admin Rolü" olan kullanıcı yapabilir.

...