Genel Muhasebe Bölümü; hesap planının kaydedildiği, projelerin tanımlandığı, muhasebe işlemlerinin yapıldığı, mali tabloların alındığı, muhasebe bağlantı kodlarının tanımlandığı, diğer program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirildiği bölümdür.