Uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirten uluslararası standart kurallar bütününün (incoterm) kullanıldığı versiyonlar Tanımlar > Teklifler > Incoterm ekranından tanımlanır.

Tanımlanan incoterm versiyonları, teklif kartının Teklif sekmesindeki Incoterm alanında listelenir.

Yeni bir incoterm versiyonu tanımlamak için Incoterm ekranındaki Yeni Incoterm seçeneğine tıklanır.Açılan Incoterm ekranında Incoterm Kodu ve Tanımı girilir.

Aktif seçeneği işaretli olmayan incoterm tanımları, teklif kartının Incoterm alanda gösterilmez.