Tanımlar > Firmalar > Firma Kategorileri 01 / 02 / 03 / 04 / 05 seçenekleri ile Logo CRM'de kullanılacak olan firma kategorileri sınıflandırılarak kaydedilir.

Yeni bir firma kategorisi tanımlamak için ilgili sınıfın Firma Kategorisi ekranındaki Yeni Firma Kategorisi (X) seçeneğine tıklanır.



Açılan Firma Kategorisi (01 / 02 / 03 / 04 / 05) ekranında kategori adı Tanım alanına girilir.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan firma kategorisi tanımları, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Bir firmanın kategori bilgisi, firma kartının Firma Kategorisi alanına belirlenir.