Tanımlar > Ürünler > Birimler seçeneği ile ürünler için kullanılacak birimler tanımlanır.

Yeni bir birim tanımlamak için Birimler ekranındaki Yeni Birim seçeneğine tıklanır.Açılan Birim ekranında birimin kodu Birim Kodu alanına ve birime verilecek isim ise Birim Tanımı alanına girilir.

Bu ekrandan tanımlanan birim tanımları, Birim Setleri seçeneği ile mevcut bir birim setine bağlanabilir. Eğer ilgili birim seti, Ürün kartının Ürün sekmesinde seçilirse, birim setine bağlanan tüm birimler Ürün kartının Birim Seti sekmesinde listelenir.