Tanımlar > Ürünler > Birim Setleri seçeneği ile ürünler için kullanılacak birim setleri tanımlanır. Uygulamanın sistem tanımlı birim setleri bu ekranda listelenir.

Yeni bir birim seti tanımlamak için Birim Setleri ekranındaki Yeni Birim Setleri seçeneğine tıklanır.Açılan Birim Seti penceresinde aşağıdaki bilgiler girilir.Birim Seti KoduBirim setinin kodu girilir.
TanımBirim setine verilecek isim girilir.
Aktif Aktif seçeneği işaretli olmayan birim setleri, ürün kartlarının birim seti alanına seçenek olarak getirilmez.
Birimler

Tanımlar modülünün Ürünler > Birimler seçeneği ile tanımlanan birim kartları ilgili birim seti ile ilişkilendirilir. Bunun için Yeni Birim Referansı seçeneğine tıklanır ve aşağıdaki Birim Referansı (Birim) penceresi açılır.

Birim Referansı penceresinde Araikonuna tıklayarak listelenen tanımlı birimlerden seçim yapılabilir veya Birim alanındaki Ekle  ikonuna tıklayarak yeni bir birim tanımlanabilir. Birimlerin çarpma ve bölme çevrim katsayıları bu pencerede belirlenir.

Ürün kartında seçilen birim setine bağlanan birimler, Ürün kartının Birim Seti sekmesinde listelenir.
ERP Birim Setleri

Çalışılan bir ERP entegrasyon seti varsa, ERP tarafından eşleştirilen birim setleri bu başlığın altında listelenir.

Yeni bir birim seti eklendiğinde, birim setlerinin ERP birim setleri ile ilişkilendirilmesi gerekir. Bu senkronizasyonu sağlamak için eklenen birim seti kartının üst araç menüsünde bulunan ERP Birimi İle İlişkilendir seçeneğine tıklanır.

ERP Birimi İle İlişkilendir seçeneğine tıklandığında ERP Birim Seti Arama ekranı açılır ve ERP tarafında ilişkilendirilecek olan birim seti aranır.