REST Servisin çalışmasıyla ilgli sıkıntılarla karşılaştığınızda aşağıdaki yönergeleri kontrol ediniz.

0 - Ön gereksinimlerin karşılandığına emin olunuz.

REST Servis'in doğru çalışabilmesi için;

 - Minimum .NET Framework 4.5 yüklü olmalıdır.
 - Tiger 3 çalıştırılabilir durumda olmalıdır.
 - Çözüm Ortağı projeleri için Logo Objects Run-Time lisansı bulunmalıdır.
 - Dikey çözümler için ilgili ürünün lisansları bulunmalı
 - Bölgesel ayarlar (Region) aktarımlar için uygun formatta olmalı ("1.4 Bölgesel ayarların doğru olduğuna emin olun" kısmında bahsedilmiştir.)1 - Logo Objects'in çalıştığına emin olunuz.


REST Servisin çalışabilmesi için öncelikle Logo Objectsin çalışıyor olması gerekiyor. 

1.1 - Logo Objects (LObjects.exe) ile Tiger 3 (LEngine3.exe) versiyonunun uyumluluğu kontrol edilmeli. 

Hem Logo Objects hem de Tiger aynı versiyona sahip olmalı. Aksi halde Logo Objects çalışmayacaktır.
Bu uyumluluğu exe üzerinde sağ tuş \ Özellikler ekranındaki Ayrıntılar sekmesinden kontrol edebilirsiniz.

Eğer fark varsa

Logo Objects versiyonu Tiger ürününden farklı ise urulum sırasında LObjects.exe kullanımda olabilir, bu yüzden versiyon değişiminde yeni Logo Objects yüklenememiş olabilir. Task manager içerisinden LObjects.exe leri kill edip uygun Logo Objects versiyonunu temin etmeli ve set altına kopyalamalısınız.1.2 - Logo Objects Register edilmeli 

Tiger setinin kurulum klasöründeki REGISTER.bat dosyası sağ tuş \ "Yönetici olarak çalıştır" seçeneği ile çalıştırılmalı ve dll'lerin register edilmesi sağlanmalı.

Bu işlem esnasında Logo Objects kullanımda olmamalı. Task manager içerisinde kullanımda olup olmadığını kontrol ediniz.


1.3 - Logo Objects yönetici olarak çalışacak şekilde ayarlanmalı

Bu işlem için LObjects.exe üzerinde sağ tuş \ Özellikler ekranındaki Uyumluluk tabında, Tüm Kullanıcıların Ayarlarını Değiştir butonu ile açılan ekranda Bu programı yönetici olarak çalıştır seçeneği işaretlenmeli.


1.4 - Bölgesel ayarların doğru olduğuna emin olun

Logo Objects arka planda Tiger'ın XML aktarımları yapısını kullanmaktadır. XML altyapısı ise bölgesel ayarların aktarıma uygun olmasını bekler. Yani XML altyapısı için bir sıkıntı varsa Logo Objects çalışmaz, Logo Objects çalışmaz ise de REST servis çalışmayacaktır.

Bu ayarları Windows Control Panel (Denetim Masası) içerisinde Region (Bölge) kısmından erişebilirsiniz. 

AŞAĞIDAKİ AYARLAR HATALIDIR;

DOĞRU AYARLAR İSE ŞU ŞEKİLDE KURGULANMALIDIR;

Bu işlemi yaptıktan sonra "Ayarları Kopyala" ile açılan ekranda aşağıdaki "Karşılama ekranı ve sistem hesapları" ve "Yeni Kullanıcı Hesapları" kutularını işaretleyip "Tamam" tıklanmalıdır.

2 - Doğru REST servisin çalıştığına emin olunuz.


İş ortaklarımız kendi sistemlerinde birden fazla Logo ürününü aynı anda barındırabilir. Bu durumda Tiger3 altında çalıştığını düşündüğünüz REST servis aslında bir başka set altındaki REST servis olabilir.
Bunu kontrol etmek için services.msc (hizmetler) uygulamasını açarak "Logo Objects Rest Service" hizmetini bulunuz. Üzerinde sağ tuş \ "Özellikler" penceresinde REST servisin yolunu kontrol ediniz.

3 - REST servisi kaldırıp manuel kurun


Rest servisin başlatılması ile ilgili bir sıkıntı varsa servisi bat dosyalarının yardımıyla tekrar kurun. Ancak, bu işlemin admin kullanıcı tarafından yapıldığına emin olun.
Şu yönergelerle bu işlemi yapabilirsiniz;

3.1 - REST servis klasörü için Admin modda bir komut istemcisi açın;


3.2 - Öncelikle _UninstallService.bat dosyasını çalıştırın;Eğer REST servis durdurulamıyorsa

Task manager (Görev yöneticisi) içerisinde LogoObjects.RestServiceWS.exe uygulamasının görevini sonlandırıp akabinde _UninstallService.bat dosyasını çalıştırmalısınız.


3.3 - Şimdi de _InstallService.bat dosyasını çalıştıralım;REST servis başlatılamıyorsa

Servisleri çalıştıran windows kullanıcısı Local System kullanıcı yetkileri Servis ve yan öğelerini çalıştıracak kapsamda olmayabilir. Bu durumda servisin kullandığı kullanıcıyı lokaldeki exeleri çalıştırabilecek bir kullanıcı ile (tavsiye edilen Administrator kullanıcısıdır) tanımlamak yeterli olabilir.
Bu işlemi yapabilmek için services.msc (hizmetler) ekranında, "Logo Objects REST Servis" hizmeti üzerinde sağ tuş \ "Özellikler" penceresindeki "Oturum Açma" (Log on) tabında bir kullanıcı belirtmek yeterlidir. Sonrasında servis bu kullanıcı yetkileri ile işlem yapmaya başlayacaktır.

4 - REST servis başlatılıyor ancak hata veriyorsa

Rest servisi başlattınız ancak "Test Servis Başlama Log Çağrısı" butonuna tıkladığınızda aşağıdaki gibi "Bağlantı kurulamadı", "Uzak sunucuya bağlanamadı" gibi hatalar veriyorsa, Servis ayarları kısmındaki belirttiğiniz IP adresinin doğru olup olmadığını, belirttiğiniz portun yetkili olup olmadığını kontrol ediniz.


Sıklıkla yapılan hata

IP ve PORT belirtirken sıklıkla yapılan hata, Logo ürünü içerisindeki Lisans REST servisi ile Logo Objects REST Servisinin birbirine karıştırılmasıdır. Sıklıkla karşılaşıyoruz ki port belirtilen kısma Tiger3/GO3 içerisindeki Lisans REST servisinin portu tanımlanmaya çalışılıyor. Bu durum çakışma(conflict) hatasına neden olmakta bazen Logo Objects servisinin bazen de Lisans servisinin çalışmasını engellemektedir. Bu kısımdaki bilgilerin Logo Objects REST Servisi ile hiç bir alakası yoktur ve buradaki port bilgilerini Logo Objects REST servisinde kullanmayın. Logo Objects REST servisinde öndeğer 32001 veya 32002 portlarını kullanabilirsiniz.4.1 - Lisans REST Servisine IP adresinizi tanımlayın

Çözüm için Sistem İşletmeni içerisindeki "YÖNETİM" \ "VERİTABANI LİSANS SUNUCUSU AYARLARI" menüsündeki "LİSANS SUNUCUSU BİLGİLERİ" tabındaki "IP Adress" kısmında yazan bilgisayar ismini IP adresiniz ile değiştirmelisiniz.Sonrasında lisans sunucusu ve REST Servis Restart edilmelidir.4.2 - Diğer LOGO ürünlerini durdurun.

REST servis, lisans servisini kullanarak çalışıp çalışmayacağına karar vermektedir. Lisans servisi olarak yanlışlıkla başka bir logo ürününe bakabilir. Bu yüzden REST servisi kullanacağınız ürün dışındaki Lisans servislerini durdurun, hatta kullanacağınız üründeki Lisasn servisini de restart edin.
Sonrasında da REST servisi restart edin

5 - TEST başlama çağrısı başarılı oluyor ancak Login (Token) çağrısı hata veriyorsa 
[5. Aşama sadece Çözüm Ortakları içindir, Dikey Çözüm Ayarları için 6. bölüme ilerleyiniz]

Rest servisi başladı, "Test Servis Başlama Log Çağrısı" butonuna bastığınızda da aşağıdaki ekranı görüyorsunuz. Ancak, Login (Token) butonuna tıkladığınızda hata mesajları alıyorsanız.


Öncelikle LOG sistemini aktif edip log dosyalarının çalışmasını sağlayın. Bunun için "Diğer Ayarlar" tabındaki Log parametreleri kısmında Log seviyesini "Info" veya "Error" seçip "Dosyaya Log Yarat" seçeneğini işaretleyelim.
Bu işlem sonrasında üst taraftaki "Kaydet" butonuna tıklayıp "Durdur" ve akabinde "Başlat" butonları tıklanarak servis restart edilmeli.


Rest Servis arayüzünde verdiği hata yönlendirici olmayacaktır. Bizim için önemli ve yönlendirici olan mesajlar LOG içerisinde [ERROR] ve [Warning] başlığı ile yazılmış log satırlarıdır.


5.1 - [Error] - Uygulama client_id ve client_secret bilgileri doğrulanamadı

Çözüm ortaklarımıza ClientID ve ClientSecret bilgileri oluşturmaktayız. Bu bilgiler olmadan aktarım yapılamaz. Test için aşağıdaki şekilde bu bilgileri set etmelisiniz.(Resimdeki sadece örnektir, geçerli bilgiler değildir.)

5.2 - [Warning] - LoginError : Logo Object is not connected

Logo Objects REST servisi arka planda Logo Objects ile bağlantı kurup onun üzerinden aktarım yapmaktadır. Logo Objects register durumda olmadığında bu hatayı alırsınız. Çözümü, ilgili Logo ürünü içerisindeki REGISTER.BAT dosyasının üzerinde sağ tuş \ "Yönetici olarak çalıştır" (Run as Administrator) ile dosyanın çalıştırılmasıdır.

5.3 - [Error] - Access Token Request => UnityObject Login Error. ...

Bu hata, Logo Objects için gönderilen bilgilerin hatalı olduğu veya Logo Objects lisansı ile ilgili bir sıkıntı olduğunu işaret eder. Bu hata cümlesinin sonunda bir Error Description yer alır (örneğin : "[Error] - Access Token Request => UnityObject Login Error. UserName : LOGO  , FirmaNo : 1, Error Description : Geçersiz şifre." gibi). Bu bilgiye göre hata kaynağını yakalayabilirsiniz. Logo Objects'in login esnasında karşılaşabileceği hatalar şunlardır; Logo Objects Hata Kodları


5.4 - “Servis Parametre Dosyası Okunamadı Dosyayı Kontrol Ediniz” hatası

Servis üzerinde eklediğiniz, tanımladığınız önemli bilgiler LogoObjects.RestServiceWS.exe.config dosyasına yazılmaktadır. Eğer bu dosya salt okunur ise veya farklı yetkilendirilmişse servis bu dosyayı okuyamayabilir veya manager üzerinden set edilemeyebilir. Klasör yetkilerinden RESTServis klasöründeki, hatta Tiger3/Go3 kök dizini ve altındaki tüm dizinleri salt okunur olmaktan çıkarmanız bu problemi giderecektir.


6 - Dikey çözümler için (Logo CRM, WMS, Logo Flow vb.)

Dikey çözüm ayarlarının doğru yapıldığına (kullanıcı adı, şifre ve firma bilgisinin doğruluğu), erişim adresinin doğru tanımlandığına emin olunuz;
Ayarlar sayfası için tıklayınız.


Kısaca sebebi ise şudur; REST servis ile yapılan işlemlerde en büyük maliyetin Login/Token kısmında harcandığı ölçümlendi. Bu nedenle geliştirdiğimiz yapıda REST Servis, ayağa kalkarken otomatik olarak bir Tiger kullanıcısına bağlanması sağlandı. Sonrasında gerçekleşen kullanım isteklerinde ise eğer siz farklı firma veya kullanıcı üzerinden işlem yapmak, token almak isterseniz sadece kullanıcı ve/veya firma değişikliğini sağlayıp hali hazırdaki veritabanı bağlantısını kullanarak istek dışında maliyet oluşturmadan işlemleri gerçekleştiriyor.

(Not: Uyarlama/entegrasyon kodlarında bir değişikliğe gerek yoktur, REST Servis bu yönetimi kendi içerisinde sağlamaktadır.)

Yukarıda belirttiğim gibi sadece Kullanıcı Adı, Şifresi ve Firma numarası tanımlamanız, dikey çözümler için Logo Objects sayısını da set etmeniz yeterli (öndeğer 2 set edilebilir, ancak projeye göre bu sayının  arttırılması gerekebilir. tavsiye edilen "2"dir). Bu bilgileri girip Kaydet dediğinizde o bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için Logo Objects ile bağlantı sağlamaya çalışacak ve girilen verilerde bir problem yoksa bu ayarı kaydedecek, aksi halde karşılaştığı sıkıntı hakkında bir uyarı verecektir (örneğin "hatalı şifre" gibi)

Eğer 2 set edilmiş ise REST Servis başlatıldığında Task Manager üzerinde 2 LObjects bağlantısı görülecektir. 

Soru 1 : Client ID ve Secret bilgisi de girilmeli mi?
Cevap : Hayır, Dikey çözümlerin çalışması için sizin ayrıca bu bilgileri girmenize gerek yoktur.

Soru 2 : Sadece bilgilerini verdiğimiz kullanıcı ve firmaya mı aktarım yapılabiliyor?
Cevap : Hayır, bu sadece ön bağlantıdır. Versiyonu ve statüsü doğru olduğu sürece dikey çözümlerden istenen kullanıcı ve firmada işlem yapılabiliyor.

Soru 3 : Bu ayar Logo Objects lisansı gerektirir mi? / Logo Objects lisanlarını tüketir mi?
Cevap : Hayır, "LObjects sayısı(Dikey çözümler için)" ayarı dikey çözümlerin lisansları ile hareket eder, diğer ayar ise (Normal Oturum Lisansı ile ) Logo Objects lisansı tüketen bir havuz oluşturur. Yani, REST Servis, 2 ayrı havuz yönetmektedir. Bu iki ayar birbirlerinin lisansını tüketmez.  


Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım