Kavramlar

 Döküman içerisinde geçen kavramları anlamak için lütfen öncelikle bu bölümü tıklayınız.

Logo

Kendini "verimlilik şirketi" olarak tanımlayan Logo, işletmelerin çağdaş yönetim ilkelerine uygun biçimde yapılanmasını, süreçlerini uluslararası standartlar doğrultusunda yöneterek verimlilik ve karlılığını artırmasını sağlayan çözümleri üretmeyi ilke edinmiştir.

Bu çözümler arasında, çeşitli büyüklüklere göre özel tasarlanmış kurumsal kaynak yönetimi, sektörel çözümler, tedarik ve talep zinciri otomasyonu, iş süreçleri tasarımı danışmanlığı, iş zekası çözümleri gibi çözüm ve hizmetler sayılabilir.

Logo çözümleri yurt içinde ve dışında birçok başarıya imza atmış birçok ödüle layık görülmüştür. Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’da birçok ülkenin diline, iş pratiğine ve yasal mevzuatına uyarlanan ürünleri ile ilgili hizmetler o ülkelerdeki tam yetkili iş ortakları tarafından verilmektedir. Küresel bir marka olma hedefiyle çalışmalarını yürüten Logo, 41 ülkede faaliyet göstermektedir.

 

COM : (Component Object Model)

COM, yeni bileşenler oluşturmak veya varolan bileşenleri uygulama programları veya başka bileşenler içerisinden kullanmak için Microsoft tarafından tanımlanmış bir altyapıdır. COM (Component Object Model), Microsoft’un pekçok teknolojisi/uygulaması için temel altyapıyı oluşturan bir teknolojidir. Amaç uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırmak, hızlandırmak ve kod/gerçekleştirim paylaşımını artırmaktır.


XML : Extensible Markup Language (Genişletilebilir İşaretleme Dili)

hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir. W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür. SGML'in basitleştirilmiş bir alt kümesidir.

Günümüzde birçok yazılım, diğer yazılımlarla veri alışverişini XML formatı üzerinden yapmaktadır. Ayrıca XML'i esas format olarak kullanan uygulamalara rastlamak mümkündür. Rastgele veri erişimine uygun olmadığından veri tabanı amaçlı kullanılmamaktadır.

Microsoft'un geliştirdiği .NET teknolojisinde kullanılan DataSet nesneleri XML formatındadır. Ayrıca XML, ofis uygulamalarının alt yapısı haline getirilmiştir.

İçeriğin, doküman yapısının ve şeklin birbirinden ayrı ele alınması XML'i İçerik yönetim sistemlerinin ideal formatı haline getirmiştir.


Logo Objects 

Kısaltması
LO
Uyumlu ProgramlarTiger Plus, Tiger Enterprise,
Tiger 3, Tiger Enterprise 3, Tiger Wings
Uyumsuz ProgramlarGo Plus, Go 3, Bordro, Logo Start
TanımEntegrasyon Aracı


Logo Objetcs Logo ERP ürünü olan Tiger’ın tüm serileri için yaygın olarak kullanılan güçlü entegrasyon aracıdır.
Çözüm Ortaklarının kart veya fişleri Logo sistemine kolaylıkla ve veri bütünlüğünü bozmadan aktarabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Excel'den Tiger içerisine muhasebe fişi aktarımı, depo entegrasyonu sayım fişlerinin aktarımı, yazar kasada kesilen faturaların aktarımı, farklı bir programdan Logo Yazılımın bir ürüne geçerken eski kayıtların aktarımı gibi entegrasyon ihtiyaçlarının kodlamasında kullanılır. 

Logo Yazılım, yılın belirli zamanlarında ürünlerinin yeni setlerini yayımlar. Logo Objects bu setler ile uyumlu olarak COM teknolojisinde dll ve exe formatında sunulmaktadır.
Logo Objects, temel olarak Logo veri sisteminde tanımlı olan kart ve fişleri dışarıdan ve veri bütünlüğünü bozmadan

 • eklemek
 • değiştirmek 
 • silmek

için kullanılır. Ancak bu işlemlerin dışında da entegrasyonu kolaylaştıracak bir çok fonksiyonu içeren kütüphaneye ve yeteneğe sahiptir.

Logo Objects ile masaüstü uygulamalar, web tabanlı uygulamalar, windows servis ya da  web servis uygulamaları entegre edilebilir.
XML altyapısına sahip olan Logo Objects aktarım sırasında XML katmanı ile haberleşir. Bu katmandaki kontroller nedeniyle hem iş mantığı hataları (örneğin malzemenin negatif seviyeye düşmesi) hem de veritabanında oluşabilecek hatalar (örneğin unique bir alana mükerrer değer göndermek) oluşmadan yakalanabilir, işlenebilir. Logo Objects, fiş-satır ilişkilerini otomatik kurar. Aşağıdaki resimde Logo Veri modeli basit şekilde resmedilmiştir.


Avantajları Nelerdir ?

 Genişletmek için tıklayınız...

Logo ERP uygulamalarında bir kart veya fiş eklemek için ilgili browser’dan ekleme modunda bir form açar, ilgili alanları doldurur ve kaydet düğmesine basarız. Veri tabanına nasıl kaydediyor, hangi tablolarda hangi alanları dolduruyor bilgisi ile ilgilenmeyiz. Bu her versiyon için aynıdır, örneğin 3 versiyon sonra eklenecek bir özellik faturanın kaydedilme rutinini değiştirebilir, fakat biz sadece arayüzdeki eklentiler ve özelliklerle uğraşırız. Yeni eklenen alanları doldurmamız gerekiyorsa doldururuz ve gerisi ile ilgilenmeyiz.

Logo Objects size kullanıcı arayüzü kullanım tarzı bir yaklaşım sunar.

Kısaca Kullanım Avantajları;

 • ·         Versiyon değişikliklerinden en az seviyede etkilenme
 • ·         Hızlı ve kolay kodlama imkanı
 • ·         Bakım maliyetlerinin azalması
 • ·         Hazırlanan kodların tekrar kullanılabilirliği
 • ·         Bir çok programlama dili ile kullanılabilme esnekliği
 • ·         Riski dağıtma (verilerin sağlıklı bir şekilde yazılmasının sorumluluğunun Logo’ya bırakılması)
 • ·         Lisanslı bir araçtır. İlgili lisansları Çözüm Ortakları geliştirdikleri ürünlerle birlikte müşterilere satarlar.
 • ·         Geliştirme hakkı sadece gerekli eğitimleri ve sertifikaları tamamlamış çözüm ortaklarımızdadır.

 Logo Objects kullanımındaki temel hedef kart veya fişleri Logo sistemine bu kolaylıkta aktarabilmesidir. Logo ürünlerini ve XML teknolojisini kullanmadan Logo sisteminde tanımlı bulunan kart veya fişleri veri tabanına eklemek, silmek veya değiştirmek mümkündür.

Sürümlerden bağımsız olarak veri bütünlüğü konusunda sorumluluk bütünüyle Logo Yazılımda olacaktır.

Neden Kullanmalıyım ?

 Genişletmek için tıklayınız...

Windows Tabanlı Logo ERP Çözümleri

 • MS SQL Server ve
 • ORACLE

veri tabanlarını kullanır.

Bu veritabanlarına ERP dışından bir bağlantı ile insert, update ve delete (CRUD) yapmak düşünülebilir.

Bu yolla yapılacak çözüm mimariye uygun değildir ve yapılan işlemleri/kayıtları kontrol eden katmanı devre dışı bırakırsınız. Veri bütünlüğünü bozma ihtimaliniz vardır.

Ayrıca geliştirilen çözümün testine ürün testini de eklemek gerekir. Bu çok yüksek maliyetlerin gelmesi demektir. Ürünün sürüm  güncellemelerinde yine aynı testlerin yapılması kaçınılmaz olacaktır.

Logo kullandığı veri tabanı tiplerine bağımlılığını en alt seviyede tutmak için;

 • kart veya fişlerin eklenmesi,silinmesi ve çıkarılmasında yapılacak rutin işlev ve kontrolleri veri tabanı seviyesinde yapmamıştır. 

Örneğin;

bir Fatura kaydettiğimizde başlık bilgileri INVOICE tablosuna gidecektir, satır bilgileri ise bire sonsuz bir ilişki içerisinde STLINE tablosuna gidecektir. Mevcut durumda veri tabanından gidip INVOICE  tablosundaki master kaydı silip bir faturaya bağlı olmayan boşta satırlar oluşturabiliriz. Bu durum veri tabanından engellenmeye çalışılsaydı hem ORACLE hem de SQL için farklı tanımlar yapılması ve ayrı ayrı hatalarla uğraşılması gerekirdi.

Bu tip kontrollerin hepsi kodlarla yapıldığından veri tabanı üzerinde direkt yapılan işlemler kontrolsüz çalışmakta, bu tür işlemlerde müşterinin veri bütünlüğünün bozulması söz konusu olabilmektedir.

Logo Objects kütüphanesinin tüm kullanım amacı da bu doğrultuda şekillenmektedir. İhtiyaç, Logo ürünlerine harici olarak tanımlarımızı aktarmak isteyen firmaların bu işi yapabilmek için kart veya fişler ile çalışırken veri tabanına kullanılan versiyon ile uyumlu olacak şekilde aktarılmaktadır.

Logo ürünlerinde kullanılan kart veya fişlerin harici olarak veri tabanına aktarılması ihtiyacının doğduğu durumlarda özellikle bu işlemin kullanıcı müdahalesi dışında yapılması gerekiyorsa kullanılması gereken Uyarlama Aracı alternatifsiz Logo Objects’dir.

Lisans

 Genişletmek için tıklayınız...

Logo Objects dahil olmak üzere uyarlama araçlarının geliştirme lisansları, Logo Çözüm Ortağı firmalar tarafından ihtiyaca yönelik olarak Logo Yazılım’dan alınabilir. Doğrudan satışı yoktur. Çözüm ortakları, yazdıkları entegrasyon uygulamaları ile birlikte Run-time lisans satışı yapabilmektedir.

Kullanılacak istemci uygulamasının sayısı gözönünde tutularak lisans ihtiyacı belirlenmelidir. Aynı anda bağlantı yapılacaksa buna uygun olarak lisansların hazırlanması gerekir.

Logo Objects kullanabilmek için Run-time Lisansına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu lisansı sadece Çözüm Ortakları alabiliyor olup, uygulama geliştirebilmekte ve müşterilerine yazdıkları uygulama ile birlikte bundle verebilmektdir.

Logo Objects’in kendine ait kullanıcı sayısı default olarak 1 kullanılıcı olarak gelmektedir. Ancak bu kullanıcı sayısı, uygulamayı geliştiren çözüm ortağı Logo ile iletişime geçerek arttırabilmektedir.


Kurulum

 Genişletmek için tıklayınız...

Logo Objects, yüklenen her setle birlikte ve bu yüklenen sete uygun versiyonda gelmektedir. Ayrıca kurulum yapılmasına gerek yoktur. Lisansının bulunduğu setlerde, setin içerisindeki LObjects.exe doğrudan kullanılabilmektedir.
Ancak, çalıştırılabilmesi için ilgili client üzerinde şu forum konusundaki işlemlerin yapılması gerekmektedir;

logo-objects-ile-calisabilmek-icin-yapilmasi-gerekenler-nelerdir

Mimari


 Genişletmek için tıklayınız...

Tüm nesneler IUnityObjects nesnesinden türetilir.IUnityApplication nesnesinin ProgID'si UnityApplication'dır.

Logo Objects'in temel nesnesi IUnityApplication nesnesidir.

 • Uygulama yüklenme aşamasında iken bu nesne yaratılmalıdır.
 • Tüm nesneler bu nesneden türer.
 • IUnityObject ve tüm diğer nesneler özellik ve metodlara sahiptir.
 • Fakat İki tipte özellik vardır.
  • Data properties
  • Collection properties.


Tüm nesnelerin özelikleri Logo Objects Kütüphanesinde Data Property veya Collection Property tipinde tanımlanmıştır. 

Extensible Markup Language (XML)

 Genişletmek için tıklayınız...

Manuel aktarım yapılabilmesini sağlayan teknoloji.

Uyumlu Programlar   

 • Tüm ürünlerimizde mevcuttur.
 • Bahsi geçen “XML” ismi standart bir veri tanım formatıdır. Aktarımlarda kullanılan dosya formatının

    ismi özellik ismi olarak kullanılmıştır.

 • Logo ürünlerinde tanımlı kart veya fişlerin kullanıcı müdahalesi ile XML formatındaki dosyalara veya

    XML formatındaki dosyaların  Logo sistemine alınmasını sağlayan standart ürün özelliğimizdir.

 • Hiçbir ücret ödemeden her firma bu şekilde aktarım yazabilir, geliştirebilir.
 • Logo Objects Uyarlama Aracından en büyük farkı manuel işlem gerektirmesidir.

XML veri aktarımı niye var?

XML ulaslararası veri iletişim standartıdır. Logo çözümlerinde XML teknolojisini kullanarak veri aktarımı yapabilirsiniz. XML teknolojisi gibi veri tanımlama ve en son aktarım teknolojisinin destekleniyor olması hem kullanıcılarımıza hem de bu veriler üzerinde entegrasyon geliştiren iş ortaklarımıza bir çok yeni özellik ve zaman kazandırmış, maliyetlerini azaltmıştır. Bu özelliğin desteklendiği programlarda tanımlı olan tüm kart ve fişler desteklenen XML şablonuna uygun olarak içeri alınıp,  dışarı XML dosya olarak atılabilir.

Aktarımlarda XML yerine niye Logo Objects kullanmalıyım?

Bu aktarım XML ile yapılırsa kullanıcı müdahalesi söz konusu olacak. Şöyle bir fatura için öncelikle birim setleri, malzeme kartları, muhasebe kodları gibi faturada kullanılan tüm bileşenlerin öncelikli olarak aktarılmış olması gerekmektedir.

Tüm bu aktarımlar için farklı XML dosyaları bir dizine oluşturulur. Kullanıcı doğru sırayla içeri almalı, eğer bir hata çıkarsa bunu kontrol etmeli ve çözüm yolunu tespit edebilmelidir.

Yani aktarımın sağlıklı işlemesi kullanıcının eğitimi, aktarım sıralarını düzgün işletmesi, aktarımı manuel gerçekleştirmesine bağlıdır. Kullanıcı çıkabilecek sorunlara eğitimi ile orantılı olarak müdahale edebilecektir: Bu sistemde kullanıcı bağımlı bir sistem kurulmuş olur.


                  

 

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım