J-Platform ürünü için v.2.72.7.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.


2.72.7.0  sürümü ile uyarlama araçlarında yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.  Bu sürüme ait plugin ve kaynak kod dosyalarına  ftp://proje.logo.com.tr/archive/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sıra No

Madde No

Açıklama

1JAF-22462Rest V2 ile GET yapılan bir fişin quantity bilgisi değiştirilerek PUT işlemi yapılmak istendiğinde organizasyonel bilgisi de dolu olmasına rağmen "Bu koda sahip bir kayıt bulunamadı ya da yetkiniz yok! Organizasyonel birim= null" hatası alınıyordu, bu sıkıntı giderildi.
2JAF-22470

İrsaliye GET edilmek istendiğinde dönen JSON içeriğinde orderTransaction bloğu içerisinde orderDate değeri tam bir değer döndürülememiş,convert edilememiş  görünüyordu bu alanın değeri düzeltildi.

Aşağıdaki şekilde bir değer dönmüş. 

"orderDate": "java.util.GregorianCalendar[time=1581929529000,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=true,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="Asia/Istanbul",offset=10800000,dstSavings=0,useDaylight=false,transition....."

3JAF-22471Rest V2 ile irsaliye POST edildiğinde hata vermesi gereken durumlarda geriye başarılı bir şekilde işlem yapılmış gibi bir dönüş geliyor, burada queryParam olarak dispatchType değeri yollanmadığında bu durum oluştuğu tespit edilerek queryParam olarak dispatchType yollanmadığında hata mesajı verilmesi sağlanmıştır. 
4JAF-23352XML içerisinde gelen parametrelerin kullanım karşılığının Rest tarafında da swagger tarafına eklenmesi sağlanmıştır.
5UOD-151724

Rest servis ile fatura post edilmek istendiğinde ve hesaplamayı servisin yapmasını(ReCalculateForExch) istediğimiz durumda Kdv bilgisi olan VatRate değerini JSON içeriğinde yollansa da bu kdv bilgisini dikkate almadan işlem yapıyordu, bu sıkıntı giderildi.

6UOD-151898Hareket görmüş malzeme kartı için güncelleme yapılmak istendiğinde üründeki gibi tevkifat ile ilgili kartın üzerindeki ayarda değişiklik yapılamaması sağlandı.
7UOD-153193

Sipariş Faturalama işleminde(billing/order) İşlem Başarısız olsa dahi 200 Ok sonucu dönüyordu, Örneğin E-Defter kullanıcısı olan birim kullanılarak oluşturulan sipariş faturalanmaya çalışıldığı zaman da "e-Defter Kullanıcısı olan birimlerin "Belge No (Seri/Sıra No)" değeri olmayan faturaları oluşturulmamıştır." Logdan bu hata görülüyor fakat Rest den dönen response yine 200 OK ve reference değeri 0 olarak dönüş oluyordu.

Belirtilen servis ucunu kullanan olabileceği için doğrudan ilgili uç üzerinde geliştirme yapmak yerine aşağıdaki rest ucu oluşturulmuştur.

PUT: http://localhost:8080/logo/restservices/rest/billing/orderWithExceptionReturn
Body json:
{
"orderSlipRef": 1843
}

8UOD-153496Satınalma faturalarında REST ile güncelleme işlemi yapılamamaktaydı, bunun sebebi olarak da , E-Fatura olan bir faturayı ürün içerisinde fişi değiştir ile açmaya çalıştığımız da karşımıza çıkan uyarı mesajı Rest ile güncellemeye çalıştığımız da da çıkıyor ve yanıt verene kadar request askıda kalıp sonraki isteklerde validation error alınıyordu. Bu kontrol Rest de yapılmaması gerekiyordu , bu sağlanarak sıkıntı giderildi.
9UOD-154222J-Platform Rest ile Order Billing işlemi yapılmak istendiğinde E-Arşiv faturada GUID alanı dolmuyordu, bu sıkıntı giderildi.
Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım