J-Platform ürünü için v.2.70.7.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.


2.70.7.0  sürümü ile uyarlama araçlarında yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.  Bu sürüme ait plugin ve kaynak kod dosyalarına  ftp://proje.logo.com.tr/archive/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sıra No

Madde No

Açıklama

1UOD-149008

J-Platformda ürününün içerisinde sipariş,fatura vb. fişlerde fiş içeriğindeki malzemelerin boş birim fiyatlarını doldur işlemine karşılık gelen Rest içerisine bir uç eklenerek Rest tarafında da bu işin yapılması sağlandı.

Recalculate ve Applycampaign servisleri gibi çalışma yapısına sahiptir.(json döner,inputları aynıdır).servis adı "unitPriceUpdate" .
http://localhost:8080/logo/restservices/rest/v2.0/invoice/unitPriceUpdate şeklinde gönderimi sağlanır.
fatura ,sipariş ve irsaliye için geçerlidir.
Boş satırları güncelleme default olarak yapılır.Herhangi bir parametreye ihtiyaç yoktur.
Bütün satırları güncelle işlemi için ise allPrice parametresi true gönderilmelidir.
http://localhost:8080/logo/restservices/rest/v2.0/invoice/unitPriceUpdate?allPrice=true

2UOD-149009

Rest ile muhasebe fişi aktarılmak istendiğinde giden Muhasebe Fiş Bilgisinin Taslak mı yoksa Onaylanmış mı olduğunu yakalayamadığı için kod içerisinde setVar değişkeni null dönüyor akabinde de 599 hatasına düşüyordu.

Sorunun rest işlemlerinin hangi muhasebe fişi tablosu (Taslak/Onaylı) üzerinde yapılacağının belirtilmemesinden kaynaklandığı görüldü. Aşağıdaki gibi bir çağırımla talak muhasebe fişi okunabilir/yazılabilir.

GET: http://localhost:8080/logo/rest/v1.0/glslips/2375?set=DRF&expandlevel=15
POST: http://localhost:8080/logo/rest/v1.0/glslips?set=DRF


3JAF-20957

Rest üzerinden kurum değişikliği yapılamıyordu. Authorization kısmında Firma numarası verilmesine rağmen farklı firmalara veri atılamıyordu, yapılan geliştirme ile bu set de queryParams değişkenlerinde çalışılmak istenen kurum bilgisi belirtilmelidir. Bu şekilde öndeğer firma ne olursa olsun queryParams değişkeninde verdiğimiz firma üzerinde çalışabilecektir.

4JAF-20650Jplatform Personel Yönetimi - İşten Çıkış Hareketleri new butonuna tıkladığımızda açılan form ekranında (EMXFLawChange_2) Sicil Numarası alanı invisible gözüküyor. Manuel kayıt oluşturulabiliyor fakat controller ile oluşturulduğunda EmployeeNo alanı set edilemiyordu, bu sıkıntı giderildi.
Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım