j-Platform ERP uygulamalarının Uyarlama ve Entegrasyon araçlarının eğitim ve sertifikasyon programı iki gün olarak planlanmıştır.

 

Eğitim, uygulama geliştirmeye yönelik, bol pratik içerecek şekilde olacaktır.

Bu nedenle öncesinde ortamların hazır olması ve dökümanların okunmuş olması çalışmaların verimli geçmesi açısından önemlidir.

Eğitim saatleri eğitim yerine göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim Öncesi

Tüm katılımcılardan;

Ortam Kurulumları

j-Platform Çözüm Ortağı setini edinip, kurmaları ve Logo Platform Tailor üzerinden uyarlama projesi deploy edebilir duruma gelmeleri gerekmektedir. Kurulum işlem adımları için  LPT Kurulumu ve Konfigürasyonu linkine tıklayınız.

Proje Geliştirme

Detayları Logo Platform Tailor (LPT) - Proje Geliştirme Kılavuzu linkinde yer alan projeyi geliştirmeleri beklenmektedir.

Doküman inceleme

docs.logo.com.tr’de  j-Platform Uyarlama Aracı linkinde yer alan kaynakların, Forum ' da ilgili konu başlıklarının incelenmiş olması beklenmektedir.

Tüm katılımcıların;

 • Java, Eclipse, SQL, Tomcat,Soap WS, RESTfull WS, JSON,  teknolojileri konusunda
 • j-Platform ERP ürünü hakkında

bilgi ve deneyim sahibi olduğu kabul edilmektedir.

Eğitim Programı


Uyarı

1.gün eğitim içeriğine kadar olan kısım eğitim öncesi katılımcılar tarafından geliştirilecek proje ile tamamlanmış kabul edilecektir. İlk gün bu kısımlarla ilgili değerlendirme ve soru-cevap şeklinde bir çalışma yapılacaktır.

   Proje Oluşturma

 • Kurulum ve versiyon değişimi
 • Yeni proje oluşturma adımları
 • Preferences ve Project Settings ‘in ayarlanması ve Guid’nin önemi
 • Deployment  Settings’in ayarlanması
 • ProjectUtil  ve Project Global dosyaları 

Logo Uyarlama Perspektif ve Görünümleri

 • Uyarlama Perspektifi
 • Uyarlama Görünümleri
  • Business Objects View
  • Select Queries View
  • Service Queries View
  • Tables View
 • Sihirbazlar

Projede yeralan Dosyalar ve kullanımları

 • Forms
  • Boş  Formlar ve Form Şablonları
  • Componentler ve özellikleri
  • Browserlar ve Kartlar
 • Src
 • Tables
  • Tablo Oluşturma
  • Kurum Tablosu ve Dönem Tablosu Mantığı
  • İndex oluşturma
 • Objects
  • Business Object Nedir
  • Custom Business Object Nedir ve Nasıl Oluşturulur
  • Extension Object Nasıl Oluşturulur
 • Queries
  • Query Nasıl Oluşturulur
  • Query’de Tablo İlişkileri
  • Tablolarda select de gelecek kolonlar
  • Gruplama ve Sıralama
  • Parametre ve Term Mantığı
  • Where koşulunda “And” ve “OR” kullanımı
 • Reports
 • Definitions
 • Trees
 • Profiles
 • Deployment
 • Lpdd Oluşturma

Uyarlama Paketleri

 • Paketlerin oluşturulması ve yüklenmesi
 • Uyarlama Tablolarının Güncellenmesi
 • Uyarlamaların kullanıcı veya gruplara atanması.
 • Admin panelde uyarlama ile ilgili işlemler.

1. Gün (9:30-13:00  14:00-16:30)


Proje Değerlendirme

Eğitim öncesi katılımcılardan geliştirmesi beklenen proje incelenecek ve soru-cevap çalışması yapılacaktır.

Lpt’de Client ve Server Mimarisi

 • Client
  •  Clientcontext
  •  Servercontext
  • Event’lere bakış
  •  TableLayout ve Form Designer’a Bakış
  • Extension Form ve Browser Oluşturma
  • Combo Edit Kullanımı
  •  Grid Kullanımı
  •   BusinessLogicHandler
  •  Persistence işlemler
  • Servisler

       Debug

 • Oluşturuduğumuz Src’leri debug etmek
 • Ürün src’sini Debug Etmek

      QueryObject Factory Kullanımı

      Raporlar

 • Rapor Arayüzü
  • Filters
  • Variables
 • Rapor Kodu
  • Regular Report
  • Master And Detail
  • Query ReportBase
 • Boş Rapor Tasarımı

Set geçişlerinde dikkat edilmesi gerekenler

 • Sete uygun LbsDefinitions.jar oluşturma.
 • Form upgrade
  • Upgrade
  • Convert to XUI
 • Query Upgrade

Kolay Uyarlamalar

2. Gün (9:30-13:00  14:00-16:00)

Controllers

 • Controller jar dosyalarının kopyalanması
 • Controller kullanarak sunucu tarafında kayıt oluşturulması

Web Servisleri

 • Sunucu tarafında custom web servis oluşturulması ve istemci tarafında kullanılması
 • j-Platform web servisleri

j-Platform Uyarlama Araçları Uzmanı”  Sertifika Sınavı [1 saat]


Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım