Raporun parametrelerini  aşağıdakine benzer bir kod ile çektiğinizde

rapor
protected void btn_getParams_Click(object sender, EventArgs e)
{
	myService = new ReportWebService.ReportingWebServiceStub.ReportingWebServicePortTypeClient("ReportingWebServiceHttpSoap11Endpoint");
	MyEndpointBehavior behavior = new MyEndpointBehavior();
	myService.Endpoint.Behaviors.Add(behavior);

	RWSBasicParams basicParams = new RWSBasicParams();
	basicParams.firmSpecified = true;
	basicParams.firm = 1;
	basicParams.periodSpecified = true;
	basicParams.period = 1;
	basicParams.language = "TRTR";

	RWSReportIdentifier ri = new RWSReportIdentifier();
	ri.reportName = "DEFRMPurchaseDemandSlip";
	
	String myRes = myService.describeReportParameters(ri, basicParams);
	TextBox1.Text = myRes;
}Size aşağıdaki gibi atamamız gereken parametrelerin listesi gelecektir. Ben sarı ile işaretlediğim şekilde ilgili değerleri atadım.


xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<com.lbs.par.gen.unity.de.DemandFormInput description="Talep Formu Parametreleri" >               
<SlipRef type="int" description="SlipRef : Fiş Referansı" mandatory="false" >13</SlipRef> 
<DemandType type="int" description="DemandType : Talep Türü" mandatory="false" >9</DemandType>
</com.lbs.par.gen.unity.de.DemandFormInput>
Bu değerleri nerden alacağınız konusunda sıkıntı yaşarsanız ise raporun açıldığı bölüme yani aşağıdaki kısıma bakabilirsiniz. Sonra bu parametreleri kullanarak raporumuzu aşağıdaki gibi alıyoruz.


kaynak kod
protected void btnExecute_click(object sender, EventArgs e)
{
	myService = new ReportWebService.ReportingWebServiceStub.ReportingWebServicePortTypeClient("ReportingWebServiceHttpSoap11Endpoint");
	MyEndpointBehavior behavior = new MyEndpointBehavior();
	myService.Endpoint.Behaviors.Add(behavior);

	RWSBasicParams basicParams = new RWSBasicParams();
	basicParams.firmSpecified = true;
	basicParams.firm = 1;
	basicParams.periodSpecified = true;
	basicParams.period = 1;
	basicParams.language = "TRTR";

	RWSParams repParams = new RWSParams();
	repParams.reportName = "DEFRMPurchaseDemandSlip";

	repParams.outputTypeSpecified = true;
	repParams.outputType = 4;// DEVICE_PDF_FILE;
	/*outputType parametresi için geçerli değerler şunlardır :
				Raporun JRF olarak alınması için : 2; 
				Raporun HTML olarak alınması için : 3;
				Raporun PDF olarak alınması için : 4;
				Raporun TXT olarak alınması için : 5;
				Raporun XLS olarak alınması için : 6.*/

	/*String rptFilterXML = ReportWebService.ProjectUtil.readFile("c:\\sil\\WS\\myRPRFilters.xml");
			repParams.filtersValues = rptFilterXML;*/

	String rptParamXML = ReportWebService.ProjectUtil.readFile("D:\\WSFILES\\myParameters.xml");
	repParams.reportParameters = rptParamXML;

	String result = myService.executeReport(repParams, basicParams);
	TextBox2.Text = result;

	XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
	xmlDoc.LoadXml(result);
	TextBox1.Text = result;

	XmlNode report = xmlDoc.SelectSingleNode("/report");

	XmlNode report_id = report.Attributes.GetNamedItem("id");
	XmlNode report_url = report.Attributes.GetNamedItem("url");

	String report_idval = report_id.Value;
	String report_urlval = report_url.Value;

	XmlDocument doc = new XmlDocument();

	String report_idval2 = "";

	while ((report_idval2 != "1") && (report_idval2 != "2"))
	{
		Thread.Sleep(2000);
		String strStatusXML = myService.getStatus(Convert.ToInt64(Convert.ToDecimal(report_idval)), basicParams);
		doc.LoadXml(strStatusXML);
		XmlNode report2 = doc.SelectSingleNode("/report");
		XmlNode report_id2 = report2.Attributes.GetNamedItem("status");
		report_idval2 = report_id2.Value;
		TextBox1.Text += strStatusXML;
	}

	TextBox2.Text = report_idval;
	TextBox3.Text = report_urlval;
}


Yukarıdaki kod ile textbox a yazdığımız url çıktısı ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

 


Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım