Emulating Controller teknolojisi aktarımlarında kimi zaman kayıtların üzerindeki sağ tuş menüsündeki kayıt bilgisi kısmındaki verileri aktarmamız isteniyor.

Aşağıdaki örnekte bir malzeme controller örneği var. Kayıt bilgisi alanlarını da dolduruyor.

Emulating Controller Sağ tuş menü veri aktarımı
public class ItemController implements ILbsControllerTask
{
  private String m_ItemCode;
  public ItemController(String itemCode)
  {
    m_ItemCode = itemCode;
  }
  public void execute(LbsMenuController menu, IClientContext context)
  {
    try
    {
      ILbsController controller = menu.launchMaterials();
      if (controller instanceof MMXFItemBrowserController)
      {
        MMXFItemBrowserController controller1 = (MMXFItemBrowserController) controller;
        controller = controller1.createNew_CGCommercialGood();
        if (controller instanceof MMXFItemController)
        {
          MMXFItemController controller2 = (MMXFItemController) controller;
          controller2.setCode(m_ItemCode);
          controller2.setCreatedBy(10);
          Calendar cal = Calendar.getInstance();
          cal.set(Calendar.DATE, 15);
          cal.set(Calendar.MONTH, 11);
          cal.set(Calendar.YEAR, 1983);
          controller2.setCreatedOn(cal);
          controller2.setModifiedBy(10);
          Calendar cal2 = Calendar.getInstance();
          cal2.set(Calendar.DATE, 16);
          cal2.set(Calendar.MONTH, 11);
          cal2.set(Calendar.YEAR, 1983);
          controller2.setModifiedOn(cal2);
          controller2.clickSave();
        }
        controller1.clickClose();
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      //TODO handle your exceptions
    }
  }
} 

Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım