Custom Rapor tanımlarının flitre değerlerini rapor açılmadan kod ile atayabiliriz.

Bunun için yapılması gereken işlem adımları;

 • Class tanımlanıp IlbsCustFilterInitializer class’ından implement edilir.
 • Tanımlanan class içerisine implement ile gelen initializeFilter metoduna aşağıdaki gibi tanım yaparız.
KOD
 public class filterName implements ILbsCustFilterInitializer {
  public boolean initializeFilter(JLbsFilterBase arg0, Object arg1,
      JLbsRunContextParameters arg2) {
    
    if ((arg0 != null) && (arg1 != null) && (arg2 != null) && (arg2.ClientContext != null))
     {
       JLbsFilterString nameFilter = (JLbsFilterString) arg0 ; 
       nameFilter.setValue("name") ; 
     }
    return false;
  } 

 • Rapor tasarım ekranı açılarak UserFilters üzerinden “Rapor Filter” popup penceresi açılır.
 • “Use Wizard” checki kaldırılır
 • Öndeğer atamak istediğimiz filter alanı seçilir
 • Update butonuna tıklanır

 • Gelen pencere üzerinde GUID alanına projenin guid' i yazılır.
 • InitClassName alanına yukarıda tanımlanmasını istediğimiz classın paket adresi ile bilikte tanımı yapılır.

 • Yapılan işlemler sonrası proje ürüne deploye edilir,
 • Rapor açılır,
 • Filter alanına tanımladığımız değerin geldiğini görebiliriz.


Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım