j-Platform dan sunulan WS ler SOAP (Simple Object Access Protocol) ve REST temellidir.

j-Platform'da SOAP tabanlı servislerin listesine http://host:port/logo/services/listServices adresinden erişilebilirsiniz. 

j-Platform hazır SOAP WS leri ile entegrasyon imkanı sunar. LPT ortamını kullanarak üründen sunulan hazır servislere ek olarak custom (özel) SOAP WS geliştirmeniz de mümkündür.

Kavramsal Olarak SOAP  (Basit Nesne Erişim Protokolü)

SOAP aslında Service-oriented Architecture'in uygulanmış şeklidir. Üzerinde bulunan Universal Description Discovery and Integration (UDDI) ile birlikte hizmet yönelimli mimarinin pratikte kullanılmasını mümkün kılar.

SOAP dağıtık uygulamalarda ve web servislerinin haberleşmesinde kullanılmak üzere tasarlanan, RPC (Remote Procedure Call) modelini kullanan, istemci/sunucu mantığına dayalı bir protokoldür. Daha genel olarak SOAP, web üzerinden fonksiyonları kullanmak için geliştirilmiş bir sistemin XML tabanlı kurallar topluluğudur. SOAP ile ilgili bütün mesajlar XML formatında iletilir ve temel olarak bir SOAP mesajı 3 şekilde oluşabilir:

  • Metot Çağırımı
  • Cevap Mesajı
  • Hata Mesajı

SOAP Mesaj Yapısı

Envelope

Bütün SOAP mesajlarının içinde olduğu elemandır. SOAP mesajına ilişkin XML belgesinin root elemanı olmak zorundadır. Envelope elemanı içinde Body veya Header gibi elemanlar bulunur. Envelope elemanının içinde her zaman bir Body elemanı vardır fakat Header elemanı olmak zorunda değildir. SOAP mimarisine göre eğer Envelope elemanı içinde Header elemanı varsa bu eleman Envelope elemanının içindeki ilk eleman olmalıdır. Soap kullanan mimarilerde kesinlikle erişim protokolü olarark TCP kullanılmalıdır

Header

SOAP mesajlarındaki Header elemanını HTML standartlarında bulunan <Head></Head> etiketlerine benzetebiliriz. Header bölümü metot çağrımı ile doğrudan ilişkili değildir. Header bölümü ile meta-data dediğimizi bilgiler gönderilir.

Body

Body elemanı SOAP mesajının en önemli kısmını oluşturur. Body bölümünde web metodunun adı ve metodun parametrik bilgileri XML formatında gönderilir. Cevap mesajında ise metodun geri dönüş değeri Body bölgesine eklenir. Metodun parametrik yapısının bu şekilde XML formatında yazılmasına SOAP Serialization denir. Son olarak hata mesajlarında ise Body bölümünde hatanın adı ve tanımı gibi bilgiler bulunur.

Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım