Vaadin kısaca;

 • Yüzde yüz java tabanlı
 • GWT mimarisi üzerine oturtulmuş, fakat sadece server side çalışan
 • GWT widget’ları ile extend edip add-on geliştirebileceğiniz
 • Tema desteği olan
 • GUI geliştirmesi yapar şekilde uygulama geliştiribileceğiniz, Swing ve SWT gibi olay güdümlü programlama(event-driven programming) mantığıyla çalışan
 • Google App Engine dahil birçok servlet container’da çalışabilen
 • Herhangi bir Java portal’a entegre olabilen ve widget yapısını barındıran
 • Hızlı geliştirmeye, üretkenliğe ve iş mantığına daha çok odaklanabileceğiniz

Web framework’üdür.

 

j-Platform applet tabanlı kullanıcı arayüzü sunmakla birlikte, her türlü entegrasyona açık bir ERP çözümüdür.  j-Platform’a entegre html tabanlı uygulamaları j-Platform altyapısını kullanarak kolaylıkla geliştirebilirsiniz.

Burada kısaca;

 • j-Platform’ daki ana hesap planı kayıtlarının listelenebildiği ve yeni kayıt eklenebildiği
 • Ön yüzde  Vaadin bileşenleri
 • Arka planda j-Platform altyapı kütüphanelerini kullandığımız

örnek bir Vaadin projesini adım adım geliştirelim.

1.   Geliştirme Ortamını Hazırlayalım

Öncelikle ihtiyacımız olan Eclipse IDE  ve Vaadin Projesi oluşturabilmemiz için ilgili pluginler;

Aşağıdaki linkten Eclipse IDE ve Vaadin ile ilgili pluginleri indirebiliriz.

https://vaadin.com/docs/-/part/framework/installing/installing-eclipse.html#installing.eclipse

2.   Örnek Projemizi Oluşturalım

Projeyi oluşturmak için iki yol var.

 1. Paylaştığımız Vaadin uygulamasını import edebilirsiniz.
 2. Ya da yeni bir proje oluşturup ilgili java dosyalarını kopyalayabilirsiniz.

Buradaki örnekte yeni bir Vaadin Projesi oluşturacağız. Bunun için aşağıdaki linkteki işlem adımlarını takip edebilirsiniz.

Not : Proje isminin jGuar olarak oluşturulması konfigürasyon açısından kolaylık sağlar.

https://vaadin.com/docs/-/part/framework/getting-started/getting-started-first-project.html

3.   j-Platform kütüphanelerini ekleyelim

Örneğimizde muhasebe hesap planı eklemek için controller yapısı kullanılmıştır. Bu nedenle ilgili controller kütüphanelerinin …\ logo\WebContent\WEB-INF\lib klasörü altına kopyalanması gerekmektedir. http://host:port/logo/Status adresinden Application Status / Copy Controller Jars dan UNGL (General Ledger) seçerek copy butonu ile kopyalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

j-Platform kütüphanelerin Vaadin projesinin classpath’ ine eklenmesi gerekiyor. Tüm j-Platform kütüphanelerini user library olarak ekleyeceğiz.

Bunun için;

 • Vaadin projesinin üzerinde sağ klik properties penceresi üzerinden java build path ekranı açılır.
 • j-Platform a ait kütüphaneler user library olarak classpath’ e aşağıdaki şekilde eklenir.
 Ekranlar...

 • logo ismini verdiğimiz build path entry tanımını Deployment Assembly olarak ekliyoruz.
 Ekranlar...

Artık j-Platform’ daki kütüphaneleri vaadin projesinden kullanabiliriz.

 4.   Java Dosyalarını Kopyalayalım ve Path'i Güncelleyelim

 • Son olarak örnek vaadin uygulamasındaki java dosyalarını kendi projemize kopyalıyoruz.

Örnek Proje Yapısı

Proje yapısı aşağıdaki şekildedir.

 

 Projenin “Servlet”sınıfında j-Platform’ ın kurulu olduğu application path üzerinden sunucu initialize edilliyor. Buradan veritabanı bağlantı bilgileri okunuyor.

 

Not : getApplicationPath metodunu kurulu j-Platform path’ ine e göre güncellemeyi unutmayınız.

5.   Projeyi Çalıştıralım

Servlet.java sınıfı üzerinde sağ klik Run As->Run on Server seçeneği ile ya da sunucuyu start ettikten sonra browser üzerinden http://host:port/j-guar/vaadin ile projeyi çalıştırabiliriz.

6.   Vaadin projesinin j-Platform’ a deploy edilmesi

Vaadin projesinin j-Platform’a deploy edilerek birlikte çalışması ile yapılması gereken işlem adımları aşağıdaki  şekildedir;

 • Vaadin projesi “jar” olarak export edilerek j-Platform kurulumunda bulunan …/WEB-INF/lib klasörüne kopyalanmalıdır.


 • Vaadin projesinde kullanılan vaadin kütüphaneleri (server, shared, push, themes, client-compiled, jsoup) ve varsa ekstra kütüphaneler (vaadin plugin kütüphaneleri gibi) yine j-Platform …/WEB-INF/lib klasörüne kopyalanmalıdır.
 • Vaadin projesinin j-Platform üzerinde çalışacağı path için ilgili VaadinServlet tanımı web.xml’e eklenmelidir.
        ..\logo\WebContent\WEB-INF\web.xml


Vaadin URL için Servlet
<!--Vaadin Start-->
<servlet>
    <display-name>VaadinServlet2</display-name>
    <servlet-name>VaadinServlet2</servlet-name>
    <servlet-class>com.example.jguar.Servlet</servlet-class>
    <init-param>
      <description>Vaadin UI to display</description>
      <param-name>UI</param-name>
      <param-value>com.example.jguar.JguarUI</param-value>
    </init-param>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>VaadinServlet2</servlet-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>VaadinServlet2</servlet-name>
    <url-pattern>/vaadin/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
<!--Vaadin End-->

 • Vaadin projesinde kullanılan theme ve widgetsets bileşenlerini bulunduran VAADIN klasörü j-Platform  ../WebContent altına kopyalanmalıdır.


Bu işlemlerin ardından http://host:port/logo/vaadin linki ile vaadin projesini j-Platform path’ i üzerinden çalıştırabilirsiniz.

Kaynak Kodu

Örnek Uygulama

Page viewed 5892 times by 5 users since Jun 16, 2016

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım