Versiyon görüntüleme, Logo Flow yardımcı doküman bölgesi ve sorun bildirme gibi işlemlerin yapıldığı menüdür.

Logo Flow Hakkında

Logo Flow' un versiyon bilgisinin gösterildiği bölümdür. 

Sorun Bildir

Sistem genelinde karşılaşılan herhangi bir sorunda; destek ekibine veya ilgili kişisine durumu aktarırken kullanabileceği verilerin tek bir ekran üzerinden toplanmasını sağlayan bölümdür. Geliştirici veya sistem bakımı ile ilgilenen kullanıcılar herhangi bir hata ile karşılaştıklarında problemin senaryosunu aktarırken bu bölümden sistem ve akışla ilgili verileri zip halinde dışarı aktarır. İşlem adımları bölümünde detayları aktarılmıştır. 

Oluşturulan içerikte; 

  • Uygulama Kontrol Aracı: Sistemin genel durumu hakkında bilgi veren ve iyileştirmeler yapan uygulama çalıştırılarak sonuç xml halinde içeriğe eklenir. bknz. Uygulama Kontrol Aracı
  • Lisans/NAF.LFlow.WAS/api/global/version apisinden dönen lisans bilgisi txt dosyasına alınarak içeriğe eklenir.
  • Event Log: Application, System ve Logo Group başlıkları içerisindeki veriler içeriğe eklenir.
  • AJM: AJM logu mevcutsa içeriğe eklenir.
  • Akış: Oluşturulacak içerikte problem yaşanan akış dosya/ dosyaları da iletilmek istenirse; sihirbazda seçilen akış dosya/ dosyalarının nxm uzantıları içeriğe eklenir.
  • Akış Log: Oluşturulacak içerikte akış dosya/ dosyaları eklendiyse; eklenen akış dosya/ dosyalarına ait son 20 işin veritabanı üzerinden bilgileri içeriğe eklenir.


İşlem Adımları

Doküman Sitesi

Logo Flow yardımcı dokümanlarının olduğu siteye yönlendirilen bölümdür.