• Notification_Data sınıfı eklendi. Notification_Data üzerinde GetObjects ve GetId metotları desteklendi. Dosya bilgisi için GET api/v1.0/notificationdata/{AttachmentRefOid}?SessionId={sessionId} ile dönen dosya bilgileri kullanılır

Notification Data