Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanım Açıklama
1 APHB belgesi excel çıktısında sütunların veri tipine göre çıktı üretilebilmesi talebi

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi excel çıktısı olarak alındığında sütunların veri tipine göre değerlerin oluşması sağlanmıştır.

2 Çalışan Portalı>Performans Yetkinlikleri Değerlendir ekranında yetkinliklerin tek sayfada listelenmesi talebi

Kurumsal Portal sayfasında yetkinlik değerlendirme ekranında yetkinlik kodlarının seçildiği alana "Tümü" seçeneği eklenerek değerlendirilecek tüm yetkinliklerin tek sayfada listelenmesi sağlanmıştır.

3 Tiger ERP muhasebe entegrasyonununda işyeri bilgisinin tanımlanabilmesi talebi

Bağlı Kurum ve İşyeri tanımlarında yer alan ERP Entegrasyonu bölümüne "Erp İşyeri Numarası" alanı eklenerek, Tiger Enterprise ürününe aktarılacak muhasebe fişlerinin hangi işyerlerine aktarılacağı bilgisinin tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama
1 İzin taleplerinden saatlik izin türü seçildiğinde bir günden fazla izinlerde süre bilgisinin doğru hesaplanması talebi

Saatlik izin girişinde bir günden fazla süre seçildiğinde saat bigisinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

2 Organizasyon şemasında tepe yönetime ait pozisyonların, bir pozisyonda birden çok personel olduğunda pozisyon kademesine göre sıralanabilmesi talebi

Organizasyon şemasında tepe yönetime ait pozisyonların, bir pozisyonda birden çok personel olduğunda pozisyon kademesine göre sıralanabilmesi sağlanmıştır.

3 Personel izin talebinde bulunduğunda bağlı olduğu yönetici izinde ise yönetici vekilinin izin talep ekranında görüntülenmesi talebi

Personel izin talebinde bulunduğunda bağlı olduğu yönetici izinde ise yönetici vekilinin izin talep ekranında görüntülenmesi sağlanmıştır.

  • Personelin izin talebini girdiği sistem tarihinde yöneticinin gerçekleşti/onaylandı durumunda izin hareketi varsa ve vekil izin talebinin girildiği sistem tarihinde vekalet ediyorsa izin talep kartında da talep onaylarında da vekil yer alır.
  • Personelin izin talebini girdiği sistem tarihinde yöneticinin gerçekleşti/onaylandı durumunda izin hareketi varsa ama izin talebinin girildiği sistem tarihinde vekil yoksa izin talebinde de talep onaylarında da yönetici yer alır.
  • Personelin izin talebini girdiği sistem tarihinde yöneticinin gerçekleşti/onaylandı durumunda izin hareketi yoksa izin talebinde de talep onaylarında da yönetici yer alır.
4 Puantaj kartı hesaplama işleminde performansın arttırılması talebi

Aylık Puantaj Kartı Hesaplama İşlemi ve Dönem Üzerinden Dönem Puantajlarını Hesaplama üzerinden hesaplatılan puantajların süreleri ile ilgili geliştirme yapılmıştır.

5 657 Memur statüsü çalışanlarda SGK tavan kontrolünün yapılması talebi

Emekli Sandığı Memur statüsündeki personeller için SGK tavan kontrolü yapılması sağlanmıştır.

6 Memur bordrosunda aile yardımı ve çocuk yardımı istisnasının yapılabilmesi talebi

Emekli Sandığı Memur statüsündeki personellere Çocuk ve Aile yardımı verilmesi durumunda SGK ve Gelir Vergisi istisnalarının yapılabilmesi sağlanmıştır.

7 Ay ortasında işe giren veya işyeri değişikliği olan sicillerde harcırah kaydı eklenirken hesapla tuşuna tıklandığında uyarı alınmaması talebi

Ay ortasında işe giren veya işyeri değişikliği olan sicillerde harcırah kaydı eklenirken hesapla tuşuna tıklandığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.

8 Mesai izin girişinde mesai izin hakkı bulunmasına rağmen "izin hakkı bulunmamaktadır" uyarısının engellenmesi talebi

Günlük Çalışma Saati alanındaki geliştirme tamamalanarak fazla çalışma mesai izni eklenmesi sağlanmıştır.

9 Süre birimi gün olan izin tanımı yapıldığında, saatlik izin girişinde "Süre bilgileri izin tanımındaki gün bilgileri ile uyumsuzdur" uyarısının engellenmesi talebi

Süre birimi gün olan izin tanımı yapıldığında, saatlik izin girişinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.