Amaç

Tedarikçi Değerlendirme Süreci: Tedarikçilerin sistem üzerinden değerlendirilip, yönetici ve satış grubu tarafından onaylanması amaçlanmaktadır.

Tedarikçi Değerlendirme Raporu: Tedarikçi Değerlendirme Sürecinde yapılan değerlendirmelerin raporlanması amaçlanmaktadır.

Senaryo

Tedarikçiyi değerlendirecek kullanıcı portal üzerinden formu doldurarak süreci başlatır. Kullanıcı Firma Seçim alanından sisteminde tanımlı olmayan firma değerlendirecekse Yeni Firma, sisteminde tanımlı olan firmalardan herhangi birini değerlendirecekse Mevcut Firmayı seçer. Mevcut firmayı seçtiğinde açılır pencerede firmalar listelenir. Sonrasında Malzeme Alımı için mi yoksa Hizmet Alımı için mi değerlendirme yapacağını seçer. Seçimine göre değerlendirme tabloları gösterilir. Formu doldurduktan sonra Değerlendirmeyi gönder butonuna basarak akışı Yönetici onayına gönderir.

Yönetici Onayla/Ret/Geri Gönder aksiyonlarını alabilir. Geri Gönderecekse veya reddedecekse açıklama girmesi gerekmektedir. Reddettiğinde değerlendirmeyi giren kullanıcıya bilgilendirme gönderilir. Onayladığında süreç Satış grubuna yönlendirilir.

Satış Grubu Onayla/Ret/Geri Gönder aksiyonlarını alabilir. Geri Gönderecekse veya reddedecekse açıklama girmesi gerekmektedir. Reddettiğinde değerIendirmeyi giren kullanıcıya bilgilendirme gönderilir. Onayladığında süreç tamamlanır.

Akış Dosyası (.xnm)

Aşağıdaki dosyaları indirerek uygulamaya aktarabilirsiniz. İçeri aktarma işleminin nasıl yapıldığına dair bilgi için Aktar bölümünü inceleyebilirsiniz.

Tedarikçi Değerlendirme Raporu.nxmTedarikçi Değerlendirme.nxmMalzeme Alımı.nxmHizmetAlımı.nxm

Form Şablonu

Tedarikçi Değerlendirme formu, malzeme/hizmet değerlendirme konuları tanımlama formları ve raporu için oluşturulmuş ekran tasarımı aşağıdaki gibidir.

 Görsel
 Tedarikçi Değerlendirme Formu

 Tedarikçi Değerlendirme Rapor

 Hizmet Alımı

 Malzeme Alımı

Akış Şablonu

Tedarikçi Değerlendirme formu için oluşturulmuş akış şablonu aşağıdaki gibidir.

 Görsel

Takip Edilecek İşlem Adımları

  1. Süreç içerisinde gerekli tabloların oluşturulması gerekmektedir. Bunun için Sql tabloları oluşturma dokümanı içerisindeki scriptlerin çalıştırılması gerekmektedir. Sql Tabloları Oluşturma.docx
  2. Malzeme Alımı, Hizmet Alımı Bağımsız Formları içeri aktarılıp, Sql Bağlantı listesi güncellendikten sonra kaydedilmelidir.
  3. Bağımsız formlar portale eklenerek (bknzBağımsız Form Menü Tanımlama), kullanıcı bazında Malzeme ve Hizmet Alımı konuları ve puan sınırları tanımlanmalıdır.  
  4. Tedarikçi Değerlendirme Süreci içeri aktarılıp, SQL Bağlantı listesi güncellendikten sonra kaydedilmelidir.
  5. Mevcut Firmalar Tiger’dan getirilmektedir. Netsis üzerinden getirilmesi istendiğinde Sql Bağlantı listesine Netsis’in kurulu olduğu veritabanı eklenmelidir. Veri kaynaklarında bulunan Cari Veri Kaynağının bağlantı bilgileri alanında Sql Bağlantısına Netsis için eklenen bağlantı seçilip, sorgusu aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir:    

SELECT DISTINCT FIRMA__ADI FROM

(select FIRMA__ADI   from LFLOWTESTDB..DEGERLENDIRME_RAPORU

UNION ALL

SELECT CARI_ISIM  COLLATE Turkish_CI_AS FROM  TBLCASABIT) K

6. Tedarikçi Değerlendirme Raporu tasarım aracı üzerinden içeri aktarılıp, Sql Bağlantı Listesi güncellendikten sonra kaydedilmelidir.

7. BelgeNoSayac isimli sayaç oluşturulmalıdır.

8. Organizasyon hiyerarşisi tanımlanarak amir/çalışan ilişkisi kurulmalıdır. bknzOrganizasyon ve Hiyerarşi Tanımlama

9. Akıştaki formlara onay verecek kullanıcıların tanımlanması gerekmektedir. bknzForm Onay Yetkilendirmesi

10. Akışta kullanılan Hata Bildirim Aktivitelerinde kullanıcı seçimi gerekmektedir. bknzHata Bildirim Aktivitesi

11. Akış kaydedilmeli ve geliştirim modunda testleri gerçekleştirilmelidir.

12. Testler sonrasında canlı kullanıma alınacağı zaman yayınlama işlemi gerçekleştirilmelidir. bknzAkış Yayınlama