You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Hizmet satışlarında alıcı firmalara verilen fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki satışlarda yapılacak indirimler, verilen bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, teslim süreleri her hizmet için ayrı ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir.

Bu bilgilerin kartlarda tutulması hizmet satışlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak bilgi güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Tanımlı fiyatlar satış irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde fiş satırında Birim Fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırındaki malzemeye ait fiyat kartı tanımlanmış ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa, Tanımlı Fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır.

Hizmet satış fiyatları listesinde hizmet fiyat kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için hizmet satış fiyat kartları listesindeki seçenekler kullanılır.

Ekle

Hizmet fiyatı eklemek için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Fiyat tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Hizmet satış fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

 

Güncelle

Hizmet satış fiyatları listesinin güncelleştirilmesinde kullanılır.

 

Toplu Güncelle

Hizmet Satış Fiyatları Listesi'nden seçilecek kayıtları toplu olarak güncellemek için kullanılır.