Satılan her hizmet için istenen sayıda satış fiyat kartı açılabilir. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı kartta belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır.

Fiyat tanım kartı üç bölümde incelenebilir. Kartın üst bölümünde fiyatın ait olduğu hizmete ait bilgiler yer alır. Kartın orta bölümünde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu alış fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.

Tanımlı fiyatlar satış irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında Birim Fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören hizmet kartına ait satış fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa Tanımlı Fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır.

Kodu: Hizmet satış fiyatı kayıt kodudur.

Hizmet Kodu: Satış fiyatının geçerli olacağı hizmetin kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Satış fiyatının geçerli olacağı hizmet açıklamasıdır.

Statüsü: Satış fiyatının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır.

Yetki Kodu: Hizmet satış fiyatının yetki kodudur.

İşyeri: Tanımlanan fiyatın hangi işyerine ait işlemlerde geçerli olacağını belirtir.

Birim Fiyat: Hizmetin birim satış fiyatıdır.

Birim Set: Hizmet kartına ait birim setinin kodudur.

Birim: Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir.

KDV: Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir.

Döviz: Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.

Diğer Birimlere Çevrilebilir: Tanımlanan fiyatın hizmet için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Hizmet hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.

Cari Hesap Kodu: Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur.

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Cari hesabın ticari işlem grubuna göre fiyat tanımlamak mümkündür. Cari hesabın ticari işlem grubu bu alanda belirtilir.

Cari Hesap Yetki Kodu: Cari hesabın yetki kodudur.

Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. Cari hesap için 5 ayrı özel seçilebilir.

Grup Kodu: Hizmet satış fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek hizmet satış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Hizmet satış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı hizmet grup kodları listelenerek seçilir.

Ödeme Planı: Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağını belirtir. Hizmetin satış fiyatı, satışı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki satışlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.

Ticari İşlem Grubu: Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.

Öncelik Sırası: Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı hizmet için çok sayıda satış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Kartta verilen hizmet satış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir.

Sıralama: Bir hizmet kartına ait birden çok satış fiyat kartı tanımlanmış olabilir. Bu durumda, fiyat güncelleme işlemi bu alanda verilen sıralama numarasına göre istenen kartlar için gerçekleştirilir.

Teslimat Kodu: Hizmetin ne şekilde teslim edileceğini belirtir. Teslimat kodu hizmetin ne şekilde verileceğini gösterdiği gibi teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir.

Temin Süresi: Hizmetin temin süresidir. Satış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı hizmetlerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin ya da hizmetlerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.

Fiyat Değiştirme Limiti: Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, hizmet fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem İşletmeni'nde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaysa (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, satınalma fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır.

 Stok Çalışma Bilgileri'nde yapılan seçime göre satınalma işlemleri sırasında hizmet fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır" şeklinde uyarır.

e-İş Ortamında Geçerlidir: Satış fiyatının e-iş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

e-Mağaza Ortamında Geçerlidir: Satış fiyatının e-mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Satış fiyatının satış noktalarında  kullanılacağını belirtir.

Koşul: Kartın alt bölümünde yer alan koşul alanında bu satış fiyatının geçerli olacağı koşullar parametreler kullanılarak kaydedilir.

Hizmet satış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, satış fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse X1=002 yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse (X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarası]) şeklinde koşul belirtilir.

Fiş ve fatura satırlarında Birim Fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.

Fiyat Açıklaması: Hizmet satış fiyatı için detay açıklama bilgisi girmek için kullanılır.