Tanımlar > Ürünler > Ürün Kategorileri (1-5) seçeneği ile ürün kartı oluştururken kullanılacak kategoriler beş sınıf halinde tanımlanır.

Yeni bir ürün kategorisi tanımlamak için Ürün Kategorileri ekranındaki Yeni Ürün Kategorisi (1-5) seçeneğine tıklanır.Açılan Ürün Kategorisi penceresinde, Tanım alanına kategoriye verilecek isim girilir.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan ürün kategorileri, ürün kartlarının Kategori alanında seçenek olarak getirilmez.