Tanımlar > Ürünler > Fiyat Türleri ekranında ürünler için kullanılacak olan fiyat türleri tanımlanır.

Yeni bir fiyat türü tanımlamak için Fiyat Türleri ekranındaki Yeni Fiyat Türü seçeneğine tıklanır.Açılan Fiyat Türü ekranındaki bilgiler girilir.Fiyat Türü TanımıFiyat türüne verilecek isim girilir.
AktifFiyat Türünün ürün kartında seçenek olarak getirilmesi için Aktif işaret kutucuğunun seçilmesi gerekir.
Fiyat Türü SınıfıAna Tür ve Kullanıcı Öndeğeri seçenekleri mevcuttur.
Tekliflerde KullanılırFiyat türü teklif kartlarında kullanılacaksa seçilir.
Ürünlerin fiyat türleri, Ürün kartının Ürün Fiyatları sekmesinde belirlenir.