Bu senaryo, yapılacak satışlar dolayısıyla e-İrsaliye düzenlenmesi ve karşılığında söz konusu malların kabul veya kısmi kabulü için e-İrsaliye Yanıtı düzenlenmesine ilişkin iş akışlarını ve rolleri açıklamak amacıyla hazırlanır.

Senaryo Kapsamı

Bu senaryo;

a) Her ölçek ve sektördeki alıcı ve satıcıları,

b) Her türlü mal satışı nedeniyle e-İrsaliye düzenlenmesini,

c) e-İrsaliyeyi alan tarafın satıcıya e-İrsaliye Yanıtı (receipt advice) düzenleyerek iletmesini kapsar.

Taraflar ve Rolleri

1. Gönderici : e-İrsaliye düzenleyerek alıcıya gönderen taraftır. (Satıcı taraftan farklı olabilir).Düzenlediği belgeyi elektronik ortamda alıcısına iletir.

2. Alıcı : Malları teslim alan taraftır. (Satınalan taraftan farklı olabilir). Alıcı malları teslim aldıktan sonra, malların tümünün ya da belli kalemlerinin kabulü/reddi için e-İrsaliye Yanıtı belgesi düzenler ve belgeyi elektronik ortamda iletir.

 Tip: Yanıt oluşturulması zorunlu olmamakla beraber, yanıt malların kabul/reddini bildirmek amacıyla kullanılabilir. e-İrsaliye yanıtı iade işlemleri için kullanılmaz. Mal iadelerinde yeni sevk e-İrsaliyesi düzenlenip, belge elektronik ortamda iletilir.

 

İş Süreci

Temel e-İrsaliye senaryosu içerisinde, aşağıda yer alan iş akışları bulunmaktadır:

  • Gönderilen e-İrsaliye, e-İrsaliye Yanıtı düzenlenerek yanıtlanır, 
  • e-İrsaliyede yer alan malların tümünün ya da belli kalemlerinin kabulü alıcı  tarafından e-İrsaliye Yanıtı düzenlenerek gerçekleştirilir. 

 

Aktivite Diyagramı