Muhasebe Bölümü'nde, "Kayıt/Muhasebe Modülü" menüsünün altında yer alır. Eklenecek olan saha ile ilgili genel tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Saha Tanımlama ve Ön Değer Tanımlama olmak üzere iki sekmeden oluşur.


Saha TanımlamaSaha Tanımlama  Ekranı

Alan Adı

Tanımlanan yeni alanlar, eklendiği tabloda yeni bir saha olarak yer alır. Burada verilen isim, tablodaki sahanın ismidir. Rehber butonu ile tanımlı alan adlarına ulaşılır. Buraya girilen alan adının başına program tarafından “KT_”  ön değeri aktarılır. Bunun sebebi, alanının kullanıcı tarafından tanımlandığının belirlenmesidir. Tanımlanan ön değer değiştirilmez/kaldırılmaz. Bu sahalar “Saha Tablo Eşleştirme” bölümünde "Alan Adı" sahasında görüntülenir. "Alan Adı" verilirken boşluk ve Türkçe karakterin kullanılmaması gerekir.

Alan Tipi

Tanımlanan alana uygun tipin girildiği alandır. Karakter, Karakter Dizesi, Tam Sayı, Ondalık Sayı, Bayt ve Tarih seçeneklerinden oluşur. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır.

Örneğin;

Tanımlanan saha, tarih bilgisi için kullanılacaksa “Tarih” seçeneğinin seçilmesi gerekir.

Başlık

Tanımlanan sahanın ekranda görüntülenmesi istenen başlığının girildiği alandır. Belirlenen başlık daha sonra değiştirilebilir.

Bileşen Tipi

Ekranda sahaların görüntülenmesi sırasında bazı bileşenler kullanılır. Görünen her bir saha, kendi tipinin gerektirdiği özellikleri taşıyan bir bileşenle eşleştirilir. Burada da, tanımlanan sahanın ekran bileşenleri arasından eşleştirilmesi istenen tip belirlenir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile; Kombo Seçim Alanı, Yazı Alanı, Onay Kutusu, Çoklu Onay Grubu ve Metin Alanı seçenekleri arasından tercih yapılır.

Ön Değer

Tanımlanan saha için, yeni kayıtta ön değer aktarılası istendiğinde kullanılan alandır.

Uzunluk

Tanımlanan sahaya bilgi girişi yapılması istenen karakter sayısının girildiği alandır.Ön Değer Tanımlama

"Bileşen Tipi" alanında "Kombo Seçim Alanı" ya da "Çoklu Onay Grubu  seçilmesi halinde, kullanıcının içinden seçim yapacağı seçeneklerin combo ya da radio içine program tarafından yerleştirilmesi için tanımlama yapılmasını sağlayan sekmedir.Saha Tanımlama  Ekranı

Gösterim Sırası

Tanımlanan ön değerin ekrana getirileceği gösterim sırasının girildiği alandır.

Değer

Tanımlanan sahanın alacağı değerin girildiği alandır.


İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.

Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” butonuna tıklanması gerekir.