Tanımlar > Ürünler > Ürün Sınıfları seçeneği ile ürün kartı oluştururken kullanılacak sınıf bilgileri tanımlanır.

Yeni bir ürün sınıfı tanımlamak için Ürün Sınıfları ekranındaki Yeni Ürün Sınıfı seçeneğine tıklanır.Açılan Ürün Sınıfı penceresinde, Ürün Sınıfı Kodu alanına sınıf kodu, Ürün Sınıfı Tanımı alanına ise ürüne sınıfına verilecek isim girilir.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan ürün sınıfları, ürün kartlarının Sınıf alanında seçenek olarak getirilmez.