Tanımlar > Firmalar > İş Unvanları seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan iş unvanları tanımlanır.

Yeni bir iş unvanı tanımlamak için İş Unvanları ekranındaki Yeni İş Unvanı seçeneğine tıklanır.Açılan İş Unvanı ekranında İş Unvanı Tanımı alanına unvanın adı yazılır. 

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan iş unvanları, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Kişinin iş unvanı, kişi kartının İş Unvanı alanında belirlenir.