Tanımlar > Firmalar > Kişi Rolü seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan kişi rolleri tanımlanır.

Yeni bir kişi rolü tanımlamak için Kişi Rolü ekranındaki Yeni Kişi Rolü seçeneğine tıklanır.Bir kişi rolü tanımlarken ilgili rolün kodu ve rolün adı ilgili alanlara girilir ve bu rolün hangi kartlarda kullanılabileceği belirlenir. İlgili kişi rolünün aktivite, fırsat ya da teklif kartlarının ilgili alanlarında seçilebilmesi için Aktivitelerde Kullanılabilir, Fırsatlarda Kullanılabilir ve Tekliflerde Kullanılabilir işaret kutuları seçilmelidir.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan kişi rolleri, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Kişinin hangi role bağlanacağı, kişi kartının Kişi Rolü alanında belirlenir.