Amaç

Ürünler menüsünde n tane resim eklenmesi ve rest api resim işlemlerinde performans iyileştirmesine yönelik altyapı çalışması hedeflenmiştir.

Ürünler Resim Sekmesinin Yenilenmesi

1- Ürünler Resim Sekmesinin Yenilenmesi

 • "Ürünler > Resimler" sekmesinde 8 sabit resim giriş desteğinin kaldırılması
 Eski Görünüm

 • Yerine n adet ekleme yapılabilmesini sağlayan liste desteği eklenmesi
 Yeni Görünüm

Kullanım

Ürünler liste ekranına gelinir. Resimler sekmesini açılır. Resim eklemesi yapabilmek için "Yeni" (plus) butonuna basılır. Açılan ekran üzerinden resim dosya yoluna girilir ve resim dosyası seçimi yapılır.

 Resim Ekleme

Resimler için Yeni İş Nesnesi (PO_Image)

2- PO_Image İş Nesnesi

Resim bilgilerin tutuğu PO_Image nesnesi oluşturulması sağlanmıştır.

Tablo bilgileri;


 • Oid (guid)
 • OrginalImage (Image)
  • orjinal hali
 • Thumbnail32 (Image)
  • 32*32 dönüştürülmüş hali.
 • Thumbnail128 (Image)
  • 128x128 dönüştürülmüş hali.
 • Extension (string)
  • resmin formatı png, pdf vs.. Image.RawFormat  
 • Name (string)
  • resmin adı
 • TicketOid 
  • relation kayıtları için
 • ProductOid
  • relation kayıtları için
 • _CreatedBy
 • _CreatedDateTime
 • OptimisticLockField
 • GCRecord
Rest Üzerinden Desteklenmesi

3-API-Rest İşlemleri

Ürün kayıtları listesinin Rest üzerinden düzenlenmesi sağlanmıştır.

Rest İşlemleri için

http://localhost:64023/api/v1.0/products/productOid/ImageOid?sessionId=? ile ilgili ticketoid ye ait Thumbnail32,Thumbnail256,Oid,Extension,_CreatedDateTime, _LastModifiedDateTime gelir.

Product Oid: PO_Image tablosundaki ürünler resim için ProductOid kullanılır. Session alınarak rest-api işlemi gözlemlenir.