Satış & Pazarlama modülünün Ürünler seçeneği ile ürün kartları tanımlanır. Hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamullerin birim fiyatları, stoktaki miktarları ürün kartlarıyla kaydedilir.

Yeni bir ürün kaydı oluşturmak için Ürünler ekranındaki Yeni Ürün seçeneğine tıklanır.

Var olan bir ürün kartını kopyalamak için öncelikle ilgili ürün listeden seçilir ve ardından Ürünler ekranının İşlemler menüsünde yer alan Çoğalt Ürün seçeneğine tıklanır.

Bir ürün kaydını düzenlemek için Ürünler ekranında ilgili kayıt Düzelt  seçeneğine tıklayarak açılır. Ürünleri silmek için ilgili kartlar listeden seçilir ve ardından Sil   seçeneğine tıklanır.Ürün tanım kartında aşağıdaki sekmeler bulunur.