Bu menü altında yer alan seçenekler ile tanım ve işlemlerde kullanılacak ve raporlamada kolaylık sağlayacak tanımlar kaydedilir. Tip Tanımları menü seçenekleri ile;

 • Erişim Tipleri
 • Aile Bireyleri
 • Sağlık Kontrol Tipleri
 • Öğrenim Durumu Tipleri
 • Ehliyet Sınıfı Tipleri
 • Özel Durum Tipleri
 • Genel Bilgi Tipleri
 • Ödül/Ceza Tipleri
 • Yuvarlama Tabanı Tipleri
 • Bordro Tipleri
 • SGK İndirim Kanunları
 • SGK Belge Türleri
 • İzin Tipleri
 • Giyim Bilgi Tipleri
 • Evrak Tipleri
 • Sicil İş Akış Tip Bilgileri
 • SGK Eksik Çalışma Nedenleri
 • SGK İşten Çıkış Nedenleri
 • SGK İşten Çıkış Nedenleri 4C tanımlanır.